Dokumentai

Sofijos Kovalevskajos progimnazijos nuostatai

Progimnazijos strateginis planas 2017 – 2021 m.m.

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos strateginių tikslų 2018 m. pasiekimo analizė

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos strateginių tikslų 2019 m. pasiekimo analizė

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos 2021 m. veiklos planas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos vidaus kontrolės politika

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos Darbo tvarkos aprašas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokytojų tarybos nuostatai

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklės

Lankomumo tvarkos aprašas

Progimnazijos mokinių ir jų tėvų/globėjų/rūpintojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklės

Progimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimo tvarkos aprašai

Progimnazijos tarybos sprendimo aktuali redakcija nuo-2020-09-01 Spausti čia

Tarybos 2020-08-26-sprendimas Nr.-1-613 Spausti čia

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Prašymas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos pedagogų etikos kodeksas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Vilnaius Sofijos Kovalevskajos progimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupė

 Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos darbo karantino sąlygomis planas (COVID-19)

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos korupcijos prevencijos programa

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

 Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarka

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymo Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje taisyklės

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje sumontuotų vaizdo kamerų stebėjimo zonos

Svarbi informacija apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie asmenis, pakliūnančius į saugos kamerų vaizdo stebėjimo lauką

VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS PROGIMNAZIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO TVARKА

MOBINGO IR PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS PROGIMNAZIJOS HIBRIDINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

Partneriai