Administracinė informacija

Sofijos Kovalevskajos progimnazijos nuostatai

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos 2022-2026 metų strateginis planas

Vilniaus  Sofijos Kovalevskajos progimnazijos strateginių tikslų 2023 m. pasiekimų analizė

Vilniaus  Sofijos Kovalevskajos progimnazijos strateginių tikslų 2022 m. pasiekimų analizė

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos 2024 m. veiklos planas

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos Darbo tvarkos aprašas

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos korupcijos prevencijos programa

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos vidaus kontrolės politika

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

Asmens duomenų apsauga

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo, naudojimo, saugojimo sąlygos ir tvarka duomenų tvarkytojams, teikiantiems paslaugas Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijai

Progimnazijos mokinių ir jų tėvų/globėjų/rūpintojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklės

Vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymo Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje taisyklės

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje sumontuotų vaizdo kamerų stebėjimo zonos

Svarbi informacija apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie asmenis, pakliūnančius į saugos kamerų vaizdo stebėjimo lauką

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika

Duomenų apsaugos pareigūnas Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje:

Josifas Lovkys

Teisininkas – konsultantas

UAB „EB teisė ir konsultacijos“

Ukmergės g. 369a, Vilnius

Mob. +370 698 11214

El. paštas: dap@eblaw.lt

 

Socialinė parama

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarka

Socialinė parama mokiniams 2023–2024 mokslo metais

https://vilnius.lt/lt/2023/06/27/mazas-pajamas-gaunantys-vilnieciai-kvieciami-kreiptis-del-paramos-mokiniams/

Naujiems mokslo metams visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais:

  • el. būdu www.spis.lt;

  • atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);

  • užpildytą ir el. kvalifikuotu parašu pasirašytą prašymą galima atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;

  • užpildytą prašymą atsiuntus paštu, Kauno g. 3, Vilnius;

  • dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į mokyklos administraciją.

Atkreipiame dėmesį, kad mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų be atskiro tėvų prašymo.

 

Kiti dokumentai (tvarkos, aprašai, kita)

Kriterijai kuriais vadovaujantis bus skirstomos vadovo krepšelio lėšos prioritetiniams tikslams

Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos smurto ir priekabiavimo prevencijos tvarka

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarka

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo tvarka

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokytojų tarybos nuostatai

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos darbuotojų elgesio (etikos) taisyklės

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo tvarka

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Prašymas

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Progimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokinių elgesio taisyklės

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos hibridinio mokymo organizavimo tvarka

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

COVID-19

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupė

 

Partneriai