Skaitome vasarą (lietuvių kalba)

Skatindama skaityti Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka rekomenduoja:

 • Laisvalaikio skaitiniams elektroninių knygų kolekciją portale ibiblioteka.

 • Suskaitmenintus lietuvių literatūros klasikos leidinius portale epaveldas.

Žinutė moksleiviams:

Ką skaitysi vasarą? Nesuk galvos, geriau užsuk į portalą ibiblioteka.lt ! Elektroninės knygos yra čia pat, Tavo ekrane.

Registruojantis reikalingas skaitytojo pažymėjimas, kuris galioja visose viešosiose bibliotekose. Jei jo neturi – šiame portale paprasta jį įsigyti!

Rekomenduoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 


 

image(1)

 

 

 

 

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS 5 KLASEI (VASARAI)

M.Tvenas.Tomo Sojerio nuotykiai.
V.V.Landsbergis.Berniukas ir žuvėdros.
L.Gutauskas.Sakmės.
S.Nėris. Eglė žalčių karalienė.
A.Lindgren.Mes Varnų saloje.

arabesko.ru_13

LITERATŪROS SĄRAŠAS 6 KLASEI (VASARAI)

Dž.Rodaris ,,Dželsominas ,,Melagių šalyje“

A.De Sent Egziuperi ,,Mažasis princas“

J.Biliūnas. Apsakymai. 3apsakymai pasirinktinai

V.Račickas ,,Zuika padūkėlis“ arba kitą šio autoriaus knygelę.

arabesko.ru_13

LITERATŪROS SĄRAŠAS 7 KLASEI (VASARAI)

1. B. Radzevičius „Žmogus sniege“.
2. G. Morkūnas „Iš nuomšiko gyvenimo“.
3. I. Meras „Geltonas lopas“.
4. K. Nostlinger (Ch. Nöstlinger) „Pirmadienį viskas kitaip“.
5. M. Berdžesas (M. Burgess) „Vilko kauksmas“.

 

 

arabesko.ru_13

LITERATŪROS SĄRAŠAS 8 KLASEI (VASARAI)

Privalomi:

 1. Vyt.Žilinskaitė “Kintas”.
  2. G. Morkūnas „Iš nuomšiko gyvenimo“.
  3. K.Binkis“Atžalynas”.
  4.  K.Saja “Septyni miegantys broliai”.
  5. L.Lauri “Siuntėjas”.
  6. J. Žilinskas “Mano Vilnius mano”
  7. S. Lagerliof “Portugalijos karalius”.

 
Rekomenduojami:

 1. Bičer-Stou, Harieta. Dėdės Tomo trobelė.
 2. Dikensas, Čarlsas. Oliverio Tvisto nuotykiai.
 3. Frank, Ana. Dienoraštis.
 4. Liobytė, Aldona. Kuršiukas.
 5. J. Ivanauskaitė. Kelionių alchemija (Kelionė į Šambalą) (pasirinktos ištraukos)
 6. Proisleris, Otfrydas. Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne.
 7. Main Ridas, Tomas. Kvarteronė.
 8. Šaltenis, Saulius. Riešutų duona.
 9. Waugh, Sylvia. Žmogonai.arabesko.ru_13

  LITERATŪROS SĄRAŠAS 9 KLASEI (VASARAI)

   

  1. Eglė žalčių karalienė. Lietuvių pasaka
  2. Šatrijos Ragana. Irkos tragedija
  3. Saulius Šaltenis. Riešutų duona
  4. Vanda Juknaitė. Išsiduosi. Balsu 
  5. Ignas Šeinius. Kuprelis 
  6. Marcelijus Martinaitis. Žemės dukra ar Kukučio baladės 
  7. Kazys Binkis. Atžalynas
  8. Melvin Burgess. Heroinas
  9. N.Kuno. Senovės Graikijos legendos ir mitai  (2-3 pasirinkti mitai)arabesko.ru_13

   LITERATŪROS SĄRAŠAS 10 KLASEI (VASARAI)

   1. Lietuvių liaudies sakmės (3-4);
   2. Lietuvių liaudies pasakos (3-4);
   3. K. Borutos romanas „Baltaragio malūnas“;
   4. J. Apučio apsakymai;
   5. B. Radzevičiaus apsakymai;
   6. A. Ramono novelės;
   7. B. Jonuškaitės apsakymai;
   8. V. Mačernio sonetai;
   9. J. Meko eilėraščiai;
   10. S. T. Kondroto apsakymai;
   11. J. Ivanauskaitės apsakymai.arabesko.ru_13

    LITERATŪROS SĄRAŠAS 11 KLASEI (VASARAI)

    1. M. Mažvydas. „Katekizmas“ (lietuviška eiliuota prakalba).
    2. M. Daukša. „Postilė“ („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
    3. J. V. Gėtė. „Faustas“. I dalis, II dalies pabaiga.
    4. K. Donelaitis. „Metai“.
    5. A. Mickevičius. „Vėlinės“, II, IV dalis., poema „Ponas Tadas“ (I kn.).
    6. A. Baranauskas. „Anykščių šilelis“.
    7. Maironis. „Pavasario balsai“.
    8. J. Biliūnas. „Liūdna pasaka“, „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.
    9. Š.Ragana. „Sename dvare“.
    10. J. Tumas-Vaižgantas. „Dėdės ir dėdienės“.
    11. V. Krėvė. „Skirgaila“.

Šitos knygos nesusijusios su literatūros pamokomis, tai laisvalaikio skaitiniai

 

 

Partneriai