Ugdymas karjerai

Gimnazijos karjeros koordinatorė Yulija Vyalanishkenė. Karjeros specialistė koordinuoja bei teikia karjeros paslaugas gimnazijoje.

Pagrindinis teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi. 

Konkrečios veiklos:

 • Teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
 • Organizuoja profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • Teikia karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
 • Supažindina mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;
 • Supažindina mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 • Supažindina su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais). 

Priėmimas į profesines mokyklas – internetu

 

Atsakymai į 10 aktualiausių klausimų

 

Šiemet pirmą kartą priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks internetu. Birželio 1 d. prasidėjęs  priėmimas vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą http://www.lamabpo.lt/.

Profesinio mokymo įstaigose kartu su profesija galima įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą. Stojantiesiems po 12 klasių suteikiama tik profesija. Mokymas nemokamas. Gerai besimokantieji gauna stipendiją.

 1. Kada galima registruoti prašymus?

Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. 17 val.

 1. Į kiek programų galima pretenduoti?

Galima pasirinkti 5 mokymo programas, per papildomą priėmimą – 3 programas. Visi pasirinkimai lygiaverčiai. Jei asmuo pateks į visas programas, jis turės išsirinkti pats, kurioje mokykloje mokysis.

 1. Kada bus paskelbti priėmimo rezultatai?

Rugpjūčio 24 d.

 1. Kada bus pasirašomos sutartys su būsimais mokiniais?

Rugpjūčio 25–30 d. profesinėse mokyklose. Papildomo priėmimo – rugsėjo 12–15 d.

 1. Kada paaiškės, kiek liko laisvų vietų?

Rugpjūčio 31 d. bus paskelbta LAMA BPO svetainėje. Papildomas priėmimas vyks rugpjūčio 31 d. – 2017 m. rugsėjo 6 d. 17 val.

 1. Ar už prašymų registraciją ir kitką reikės mokėti?

Ne.

 1. Ar užsiregistravus internetu, į mokyklą reikės atnešti papildomus dokumentus?

Ne. Atestato ar pagrindinio ugdymo pažymėjimo duomenys mokykloms bus pasiekiami automatiškai per interneto sistemą. Reikalingus kitus dokumentus, pvz., sveikatos pažymą, bus galima pristatyti atvykus pasirašyti sutarties.

 1. Jeigu nesiseka pateikti prašymo internetu, ar galima pateikti prašymą senuoju būdu?

Jeigu kyla sunkumų registruojant prašymą internetu, galima atvykti į mokyklą. Kiekvienoje mokykloje bus konsultantas, kuris padės tai padaryti.

 1. Jeigu stojančiųjų į vieną vietą bus daugiau, negu planuojama priimti, pagal ką bus atsirenkama?

Pirmumas tiems, kurių mokymosi pasiekimai bus aukštesni. Profesinio mokymo įstaigos, iš anksto pranešusios, taip pat gali atlikti papildomą būsimųjų mokinių gebėjimų tinkamumo vertinimą.

 1. Ar priėmimo tvarka vienoda visiems stojantiesiems?

Taip, ši tvarka galioja visiems, pirmą kartą stojantiems į profesinio mokymo įstaigą.

Kontaktai pasiteirauti: Paulius Baltokas, vyr. konsultantas, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, tel. 8 626 23742.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1197

El. p. info@smm.lt

 

Naudingos nuorodos:

 • Ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt
 • Profesijų aprašymus rasite atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje – www.aikos.lt
 • Informacija apie mokslo ir studijų programas, mokyklas Lietuvoje ir užsienyje. Leidiniai “Kur stoti?”. forumas. Nuorodos – www.kurstoti.lt
 • Karjeros planavimas. Profesijos. Testai. Literatūra – www.euroguidance.lt
 • Informacija apie galimybę studijuoti toliau – www.kurstudijuoti.lt
 • Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos ir pan. – www.tinklas.lt
 • Lietuvos darbo biržos svetainė – www.ldb.lt
 • Valstybinė jaunimo reikalų taryba – www.jrd.lt

 

Progimnazijos karjeros koordinatorė Yulija Vyalanishkenė. Karjeros specialistė koordinuoja bei teikia karjeros paslaugas progimnazijoje.

Veiklų sritys

Partneriai