Ugdymas karjerai

 

Gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė  Audra Kundrotė. Karjeros specialistė koordinuoja bei teikia karjeros paslaugas gimnazijoje.

Tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai

 • skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
 • plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;
 • ugdyti gebėjimą rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;
 • išugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus ir priimti karjeros sprendimus;
 • padėti mokiniams mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

 Konkrečios veiklos:

 • Teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
 • Organizuoja profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • Teikia karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
 • Supažindina mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;
 • Supažindina mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 • Supažindina su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).

Naudingos nuorodos:

 • Ugdymo karjerai informacinė svetainė – mukis.lt
 • Profesijų aprašymus rasite atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje – aikos.lt
 • Informacija apie mokslo ir studijų programas, mokyklas Lietuvoje ir užsienyje. Leidiniai “Kur stoti?”. forumas. Nuorodos – kurstoti.lt
 • Karjeros planavimas. Profesijos. Testai. Literatūra – euroguidance.lt
 • Informacija apie galimybę studijuoti toliau – kurstudijuoti.lt
 • Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos ir pan. – tinklas.lt
 • Lietuvos darbo biržos svetainė – ldb.lt
 • Valstybinė jaunimo reikalų taryba –jrd.lt
 • Karjeros pasirinkimo žingsniai:
 1. https://www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY
 2. https://www.youtube.com/watch?v=7kXO8lVaHZk
 3. https://www.youtube.com/watch?v=GkpJcCFstnc
 4. https://www.youtube.com/watch?v=qVix8yoEQnE
 • Filmai apie profesijas:

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

 


Progimnazijos karjeros koordinatorė Yulija Vyalanishkenė. Karjeros specialistė koordinuoja bei teikia karjeros paslaugas progimnazijoje.

Partneriai