Ugdymas karjerai

Gimnazijos karjeros koordinatorė Yulija Vyalanishkenė. Karjeros specialistė koordinuoja bei teikia karjeros paslaugas gimnazijoje.

Pagrindinis teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi. 

Konkrečios veiklos:

 • Teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
 • Organizuoja profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • Teikia karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
 • Supažindina mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;
 • Supažindina mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 • Supažindina su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais). 

 

 

Naudingos nuorodos:

 • Ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt
 • Profesijų aprašymus rasite atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje – www.aikos.lt
 • Informacija apie mokslo ir studijų programas, mokyklas Lietuvoje ir užsienyje. Leidiniai “Kur stoti?”. forumas. Nuorodos – www.kurstoti.lt
 • Karjeros planavimas. Profesijos. Testai. Literatūra – www.euroguidance.lt
 • Informacija apie galimybę studijuoti toliau – www.kurstudijuoti.lt
 • Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos ir pan. – www.tinklas.lt
 • Lietuvos darbo biržos svetainė – www.ldb.lt
 • Valstybinė jaunimo reikalų taryba – www.jrd.lt

 

Progimnazijos karjeros koordinatorė Yulija Vyalanishkenė. Karjeros specialistė koordinuoja bei teikia karjeros paslaugas progimnazijoje.

Veiklų sritys


Gruodžio 12 dieną IVc klasės gimnazistai su mokytoja Julija Velaniškiene apsilankė mokinių neformaliojo švietimo Ugdymo karjerais skyriuje. Moksleiviai atsakydami į psichologo L. Holando klausimyną stiprino savęs pažinimo ir tinkamos profesijos pasirinkimo kompetencijas.

Partneriai