Įsivertinimas

VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-03-29 įsakymas Nr. V-267 „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“.
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika.
   
Priedas Nr. 1. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara.
Priedas Nr. 2. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio schema.
   
Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos

 

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ATASKAITOS  2017–2018 m. m. IŠVADOS:

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos veiklos kokybės rodiklio detalusis aprašymo pagrindimas.
Stiprieji ir tobulintini aspektai.
Rekomendacijos  veiklos tobulinimui.
BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS NMVA ANKETA. 2017 M.
PROGIMNAZIJOS PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO  REZULTATAI 2017-2018M.M.

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ATASKAITOS  2018–2019 m. m. IŠVADOS:

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos veiklos kokybės rodiklio detalusis aprašymo pagrindimas.
Stiprieji ir tobulintini aspektai.
Rekomendacijos  veiklos tobulinimui.
BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS NMVA ANKETA. 2018 M.
PROGIMNAZIJOS PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO  REZULTATAI  2018-2019M.M.

 

Partneriai