Priėmimas

Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas  2023-2024 m. vyksta pagal Vilniaus miesto savivaldybės 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-1747 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ patvirtintą priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą:

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl mokinių priėmimo komisijos sudėties į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją 2024-2025 mokslo metams tvirtinimo

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas

Заявление о приеме учащегося в общеобразовательную школу, находящуюся в подчинении Вильнюсского городского самоуправления

Application for child’s enrollment in a general education school subordinate to Vilnius city municipality

 

Mokinio mokymo sutartis (1-4 klasės)

Mokinio mokymo sutartis (5-8 klasės)

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo bei dalyvavimo papildomo ugdymo veikloje

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

 

Į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją priimtų ir nepriimtų mokinių sąrašas 2024-2025 m. m.

Partneriai