Priėmimas

Gerb. tėveliai,

Informuojame, jog priimtų į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją mokytis 1-8 kl. mokinių tėvai nuo š. m. birželio 12 d. iki 15 d. turi atvykti į progimnazijos raštinę (1 kab.) pasirašyti mokymosi sutarties ir pateikti reikiamus priėmimui dokumentus. Negalinčių atvykti nurodytomis dienomis lauksime atvykstant nuo š. m. liepos 9 d. iki rugpjūčio 7 d. Taip pat primename, jog nuo š. m. birželio 10 d. iki 15 d. www.vilnius.lt paspausdami mygtuką turite patvirtinti, jog lankysite būtent šią mokymo(-si) įstaigą.

2017 – 2018 m. m. priimtų mokinių sąrašas (2017 08 29)

2017 – 2018 m. m. priimtų mokinių sąrašas

Papildomai priimtų mokinių sąrašas 2017 – 2018 m.m.

2017 – 2018 m. m. nepriimtų  mokinių sąrašas

Pagarbiai
Progimnazijos administracija

PRAŠYMAI 2017-2018 M. M. PRADEDAMI REGISTRUOTI NUO 2017 M. KOVO 1 D.

priėmimas į sostinės mokyklas nuo kovo 1 dienos veiks elektroniniu būdu

Informaciją apie priėmimo mokytis į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas numatomus pokyčius yra skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje:

http://www.vilnius.lt/index.php?198144432

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu:

http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools

SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

Mokinių priėmimo į progimnaziją sutartis (1-4 kl.)

Mokinių priėmimo į progimnaziją sutartis (5-8 kl.)

Įsakymas dėl priėmimo į mokyklą komisijų sudarimo

Priėmimo į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją tvarkos aprašas 2017 m. m.

Mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas 2017 m. m.

Partneriai