Priėmimas

Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas  2022-2023 m. vyksta pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 2 d. sprendimu Nr.1-1316 patvirtintą „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą“:

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjos 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. A15-168/22(2.1.4E-BEU):

Priėmimo grafikas 2022 m

Interesantus priėmimo į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją klausimais konsultuoja raštinės vadovė Edita Raulynaitytė el. paštu rastine@kovalevskajosprogimnazija.vilnius.lm.lt   ir telefonu (85) 240 0942.

Mokinių priėmimo į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją 2022-2023 m. m. komisija

Pakeista mokinių priėmimo į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją 2022-2023 m. m. komisija

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija mokinių priėmimo į progimnaziją kriterijai ir priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas

 

2022-2023 m. m. į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją priimtų ir nepriimtų mokinių sąrašas. I priėmimo etapas

2022-2023 m. m. į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją priimtų ir nepriimtų mokinių sąrašas. II priėmimo etapas

Partneriai