Priėmimas

Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas  2021-2022 m. vyksta pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimu Nr.1-874 patvirtintą „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą“:

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

 

Įsakymas dėl mokinių priėmimo į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją komisijos sudarymo

Mokinių priėmimo į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašo pakeitimas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos klasių komplektavimo ir auklėtojų skyrimo tvarka

I PRIĖMIMO ETAPAS. Į VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS PROGIMNAZIJĄ PRIIMTŲ IR NEPRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠAS.

II PRIĖMIMO ETAPAS. Į VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS PROGIMNAZIJĄ PRIIMTŲ IR NEPRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠAS

NAUJAI Į PROGIMNAZIJĄ PRIIMTŲ MOKINIŲ PASKIRSTYMAS Į KLASES 2021-2022 M. M.

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjos 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A15-242/21 (2.1. 4E-BEU):

Priėmimo grafikas

 

Interesantai priėmimo į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją klausimais karantino metu konsultuojami el. paštu rastine@kovalevskajosprogimnazija.vilnius.lm.lt   ir telefonu (85) 240 0942.

Partneriai