Priėmimas

Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas  2023-2024 m. vyksta pagal Vilniaus miesto savivaldybės 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-1747 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ patvirtintą priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą:

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas

Įsakymas dėl mokinių priėmimo komisijos sudėties į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją 2023-2024 mokslo metams tvirtinimo

Įsakymas dėl mokinių priėmimo komisijos sudėties į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją 2023-2024 mokslo metams pakeitimo

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas

2023-2024 m. m. į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją priimtų, nepriimtų ir rezervinių mokinių sąrašas (1-8 klasės)

2023-2024 m. m. į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją priimtų ir nepriimtų mokinių sąrašas (1-8 klasės) II etapas

Mokinių paskirstymas į klases 2023-2024 mokslo metams.

 

Mokinio mokymo sutartis (1-4 klasės)

Mokinio mokymo sutartis (5-8 klasės)

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo bei dalyvavimo papildomo ugdymo veikloje

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

 

Partneriai