Priėmimas

Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas  2020-2021 m. vyksta pagal „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą“, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. sprendimu Nr.1-423.

Priėmimo tvarka TS 1_423 003

Tarybos sprendimas 1 423-003

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJOS ĮSAKYMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E.SISTEMĄ GRAFIKAS:

Nuoroda į grafiką

Įsakymas dėl priėmimo komisijos

Mokinių priėmimo į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas

2020-2021 m. m. priimtų mokinių sąrašas su kodais

 

Dėl mokymosi sutarčių pasirašymo datos informuosime asmeniškai nuo 2020-06-08 iki 2020-06-12. Atvykdami pasirašyti mokymosi sutarties su savimi turėkite:

1)      pažymą, rekomendaciją ar charakteristiką apie vaiko priešmokyklinio ugdymo grupės baigimą (jei jau gavote);

2)      2 nuotraukas (formatas – 3×4) mokinio pažymėjimui ir asmens bylai(jei neturite, galite pristatyti ir vėliau);

3)      perskaitykite 1-4 klasių mokymosi sutarties sąlygas bei Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokinio ir jo tėvų, globėjų, rūpintojų asmens duomenų teikimo ir  asmens duomenų tvarkymo susitarimo sąlygas el.adresu:

http://www.sofijoskovalevskajosmokykla.lt/progimnazija/priemimas-2/

 

Interesantų priėmimas mokinių priėmimo klausimais vyks:

raštinėje (101 kabinetas) nuo 9.00 iki 16.00 val. darbo dienomis, karantino metu konsultuojama el. paštu rastine@kovalevskajosprogimnazija.vilnius.lm.lt

1-4 klasių sutartis

5-8 klasių sutartis

 

VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS PROGIMNAZIJOS MOKINIO IR JO TĖVŲ,GLOBĖJŲ,RŪPINTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS

 

2020-2021 m. m. priimtų mokinių sąrašas su kodais 

Priimtų į progimnaziją mokinių sąrašas (II etapas)

2020-2021 m.m. į progimnaziją naujai priimtų mokinių klasių komplektacija

Partneriai