Parama mokyklai

Mieli tėveliai, nuoširdžiai dėkojame jums, kad, pasinaudodami 1,2 proc. paramos lėšų galimybe, skiriate paramą mokyklai. Jūsų skirti pinigai yra panaudojami mokinių ugdymo (-si) bei laisvalaikio sąlygų gerinimui. Ši finan­sinė parama – didelė paspirtis gerinti mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, at­nau­jinti ir modernizuoti edukacines ir poilsio aplinkas, stiprinti gimnazijos materialinę bazę.

Kviečiame skirti GPM dalį:

Gimnazijai, į.k. 304075188

Progimnazijai, į.k. 304075156

Užpildykite ir pateikite prašymą elektroniniu būdu:
El. deklaravimo sistema (VMI EDS)

Jei jungiatės naudodamiesi savo banko internetine sistema, prisijungę pasirinkite „VMI paslaugos“.
1. Įėję į EDS sistemą, kairėje pasirinkite „Pildyti formą“ ir pasirinkite vieną dažniausiai pildomų – „Prašymas skirti paramą“ arba įveskite formos kodą FR0512 paieškoje.
2. Pasirinkite pildyti tiesiogiai portale paspausdami pasaulio ikonėlę.

Pildydami formą nurodykite savo asmens duomenis (laukeliai 1–4, gali būti automatiškai užpildyti), pasirinkite mokestinį laikotarpį (5 laukelis), pažymėkite laukelį 6S (paramos gavėjams) ir užpildykite šiuos duomenis:

Gavėjo tipas (E1): 2
Gavėjo identifikacijos numeris (E2): įrašykite įmonės kodą
Mokesčio dalies paskirtis (E3) – galite palikti tuščią arba įrašyti projektą, kuriam skiriate paramą.
Mokesčio dalies dydis (procentais) (E4): 1,20

Paramą galite skirti daugiau kaip 1 metams (bet ne daugiau nei 5 metams), tam užpildykite E5 laukelį.

3. Užpildę visus duomenis viršuje dešiniajame kampe esančioje meniu juostoje pasirinkite Pateikti deklaraciją.

Prašymą už praėjusius metus pateikite iki VMI nustatyto gyventojų mokesčių deklaravimo termino pabaigos. Daugiau informacijos apie prašymo formos pildymą: vmi.lt.

 

 

 

 

Partneriai