Vizija, misija

VIZIJA – nuolat tobulėjanti, atvira kaitai, kultūrų įvairovei, bendradarbiaujanti, siekianti aukštos ugdymo/si kokybės švietimo įstaiga, ugdanti dalykines, bendrąsias kompetencijas ir asmenines savybes, paremtas dvasinėmis, bendražmogiškomis vertybėmis.

MISIJA – progimnazija teikia kokybišką pradinį ir pagrindinio ugdymo I pakopos išsilavinimą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams, puoselėja bendražmogiškąsias vertybes, mokymą grindžia bendravimu, ugdo pilietišką asmenybę stiprindama tiksliųjų mokslų inovatyvų mokymą.

FILOSOFIJA – Kiekviename žmoguje yra Saulė. Tik leiskite jai šviesti. (Sokratas).

Partneriai