Vizija, misija

GIMNAZIJOS VIZIJA

Tai moderni, šiuolaikiška, efektyvi, atvira naujovėms, patraukli ir auganti mokykla, teikianti išsilavinimą rusų mokomąja kalba, ugdymą grindžianti humaniškumo, lygių galimybių principu,  bendražmogiškomis vertybėmis, dalyvaujanti  verslumą skatinančiose programose, ugdanti laimingą, sveiką, veiklų, savarankišką, kūrybingą, gebantį bendradarbiauti, atpažįstantį save veiklos pasaulyje, mokantį pritaikyti gautas žinias ir kompetencijas mokinį.

GIMNAZIJOS MISIJA

Mokykla teikianti  kokybišką, atitinkantį standartus  pagrindinio ugdymo II dalies, vidurinį išsilavinimą rusų kalba. Tęsia Sofijos Kovalevskajos vidurinės mokyklos gerąsias ir puoselėja bei kuria savo tradicijas, ugdo pilietiškai aktyvų, tolerantišką kultūrų įvairovei, atsakingai tobulinantį savo gebėjimus mokinį .  Puoselėja jaukią, saugią, modernią mokymosi bei darbo aplinką.

Partneriai