Ugdymo planas

GIMNAZIJA

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos Gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų UGDYMO PLANAS

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021  mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimai. Patvirtinta 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos 2019–2020 ir 2020-2021 metų pagrindinio ir vidurinio  ugdymo programų ugdymo plano pakeitimas

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos Gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų UGDYMO PLANAS

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos GIMNAZIJOS 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų UGDYMO PLANAS


PROGIMNAZIJA

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos PROGIMNAZIJOS 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų UGDYMO PLANAS

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos PROGIMNAZIJOS 2019-2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų UGDYMO PLANAS

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos PROGIMNAZIJOS 2019-2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimai

Dėl Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programos I-osios dalies ugdymo plano pakeitimų

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programos I-osios dalies ugdymo plano pakeitimas

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS PROGIMNAZIJOS 2021-2022 IR 2022-2023 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANO 14.1.3. IR 20.1.PUNKTŲ PAKEITIMO.

Partneriai