Mokslo metai/Atostogos

 

2021– 2022  m. m. gimnazijoje dirbame pagal tokį grafiką:

 Mokslo metų pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.

Mokslo metų pabaiga:

I-II kl. 2022 m. birželio 28 d.
III kl. 2022 m. birželio 20 d.
IV kl. 2022 m. gegužės 30 d.

 Pusmečiai:

I          2021-09-01 iki 2022-01-31
II 2022-02-01 iki mokslo metų pabaigos

Ugdymo proceso trukmė

I-II gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos (2021-09-01 – 2022-06-28),

                                            III  gimnazijos klasių mokiniams – 180 ugdymo dienos (2021-09-01 – 2022-06-20)

IV gimnazijos klasių mokiniams –165 ugdymo dienos (2021-09-01 – 2022-05-30).

Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens 2021 m. lapkričio 03 d. 2021 lapkričio 09d.
Kalėdinės 2021 m. gruodžio 27 d. 2022 m. sausio 7d.
Žiemos
2022m. vasario 14 d. 2022m. vasario 18d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. 2022 m. balandžio 22 d.

Vasaros atostogos

I-II klasių mokiniams nuo 2022 m. birželio 29 d. iki rugpjūčio 31 d.

                                                                                                                  III klasių mokiniams nuo 2022 m. birželio 21 d. iki rugpjūčio 31 d.

IV gimnazijos klasių mokiniams pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
Ugdymo proceso organizavimas Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje 2021-2022 m.m
.

Klasė

Pradžia

Pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1-4 kl.

2021-09-01

2022-06-09

175

5-8 kl.

2021-09-01

2022-06-28

185

Ugdymo procesas progimnazijoje paskirstytas trimestrais:

Trimestras

Pradžia

Pabaiga

I trimestras

2021 m. rugsėjo 01 d.

2021 m. lapkričio 30 d.

II trimestras

2021 m. gruodžio 01 d.

2022 m. kovo 10d.

III trimestras

2022 m. kovo 14 d.

2022 m. birželio 09 d. (1-4 kl.)

2022 m. birželio 26 d.(5-8 kl.)

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Atostogų trukmė

Pamokos prasideda

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – 2021 m. lapkričio 9 d.

2021m. lapkričio 10 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

2022m. sausio 10 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – 2022 m. vasario 18 d.

2022m. vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – 2022 m. balandžio 22 d.

2022m. balandžio 25d.

Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams

2022 birželio 14 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d.

2022m. rugsėjo 01d.

Vasaros atostogos 5-8 klasių mokiniams

2022 m. birželio 29 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d.

2022m. rugsėjo 01d.

Progimnazija organizuoja temines ugdymo dienas, skirtas pažintinei, kultūrinei, socialinei ir pilietinei veiklai, kuri yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis ir yra įskaičiuojama į bendrojo ugdymo dienų skaičių.

 

Eil. Nr.

Data

Netradicinių dienų ugdymo kryptis

1.

Rugsėjis

Mokslo ir žinių diena „Būk sveika, mokykla“;

Turizmo, sporto ir sveikos gyvensenos diena;

2.

Spalis

Gerų emocijų diena ,, Laimės kodas“ (socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas);

3.

Gruodžio 9 d.

Kalėdinės dirbtuvės. Labdaros akcija;

4.

 Vasario11 d.

Pilietinio ugdymo diena;

5.

Balandžio 6 d.

 ,,Mano Vilnius, mano Lietuva“;

6.

Gegužės 11 d.

Karjeros planavimo diena

7.

8-10

Gegužė- birželis (2-3 d.) priklausomai nuo VBE

Muziejų, menų ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo dienos)


Atnaujinta 2022.02.01

Partneriai