Mokslo metai/Atostogos

 

2020– 2021  m. m. gimnazijoje dirbame pagal tokį grafiką:

 Mokslo metų pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

Mokslo metų pabaiga:

 I-III kl. –  2021 m. birželio 22 d

IV kl. – 2021 m. gegužės 21d

 

 Pusmečiai:

I          2020-09-01 iki 2021-01-22
II 2021-01-25 iki mokslo metų pabaigos

Ugdymo proceso trukmė

I-III gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos (2020-09-01 – 2021-06-22),

IV gimnazijos klasių mokiniams –163 ugdymo dienos (2020-09-01 – 2021-05-21).

Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens 2020 m. spalio 26 d. 2020 spalio 30 d.
Kalėdinės 2020 m. gruodžio 23 d. 2021 m. sausio 5d.
Žiemos
2021 m. vasario 15 d. 2021 m. vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. 2021 m. balandžio 9 d.

Vasaros atostogos

I-III klasių mokiniams nuo 2021 m. birželio 23 d. iki rugpjūčio 31 d.

IV gimnazijos klasių mokiniams pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.
Ugdymo proceso organizavimas Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje 2020-2021 m.m
.

Klasė

Pradžia

Pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1-4 kl.

2020-09-01

2021-06-09

175

5-8 kl.

2020-09-01

2021-06-22

185

Ugdymo procesas progimnazijoje paskirstytas trimestrais:

Trimestras

Pradžia

Pabaiga

I trimestras

2020 m. rugsėjo 01 d.

2020 m. lapkričio 30 d.

II trimestras

2020 m. gruodžio 01 d.

2021 m. kovo 12d.

III trimestras

2021 m. kovo 15 d.

2021 m. birželio 09 d. (1-4 kl.)

2021 m. birželio 22 d.(5-8 kl.)

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Atostogų trukmė

Pamokos prasideda

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

2020m. lapkričio 02 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 24d. – 2021 m. sausio 7 d.

2021m. sausio 08 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 16 d. – vasario 19 d.

2021m. vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 06 d. – balandžio 09 d.

2021m. balandžio 12d.

Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams

2021 m. birželio 09 d. – rugpjūčio 31 d.

2021m. rugsėjo 01d.

Vasaros atostogos 5-8 klasių mokiniams

2021 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d.

2021m. rugsėjo 01d.

Progimnazija organizuoja temines ugdymo dienas, skirtas pažintinei, kultūrinei, socialinei ir pilietinei veiklai, kuri yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis ir yra įskaičiuojama į bendrojo ugdymo dienų skaičių.

 

Eil. Nr.

Data

Netradicinių dienų ugdymo kryptis

1.

Rugsėjis

Turizmo, sporto ir sveikos gyvensenos diena

2.

Spalis

,, Pažink gimtąjį miestą ir kraštą“

3.

Gruodžio 18 d.

Kalėdų mugė

4.

Gruodžio 23 d.

Kalėdiniai ir naujametiniai renginiai

5.

Sausio 8 d.

,,Mokomės iš tėvų‘‘

6.

Vasario15 d.

Pilietinio ugdymo diena

7.

Gegužė

Karjeros planavimo diena.

8-10

Gegužė- birželis (2-3 d.) priklausomai nuo VBE

Muziejų, menų ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo dienos)


Atnaujinta 2020.09.17

Partneriai