Mokslo metai/Atostogos


Ugdymo proceso organizavimas Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje 2022-2023 m.m
.

Klasė

Pradžia

Pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1-4 kl.

2023-09-01

2024-06-11

175

5-8 kl.

2023-09-01

2024-06-26

185

Ugdymo procesas progimnazijoje paskirstytas trimestrais:

Trimestras

Pradžia

Pabaiga

I trimestras

2023 m. rugsėjo 01 d.

2023 m. lapkričio 30 d.

II trimestras

2023 m. gruodžio 01 d.

2024 m. kovo 15d.

III trimestras

2024 m. kovo 18 d.

2024 m. birželio 11 d. (1-4 kl.)

2024 m. birželio 26 d.(5-8 kl.)

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Atostogų trukmė

Pamokos prasideda

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.

2023m. lapkričio 6 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

2024m. sausio 8 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.

2024m. vasario 26 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

2024m. balandžio 8 d.

Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams

2024 birželio 11 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.

2024m. rugsėjo 1 d.

Vasaros atostogos 5-8 klasių mokiniams

2024 m. birželio 26 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.

2024m. rugsėjo 1 d.

Progimnazija organizuoja temines ugdymo dienas, skirtas pažintinei, kultūrinei, socialinei ir pilietinei veiklai, kuri yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis ir yra įskaičiuojama į bendrojo ugdymo dienų skaičių.

 

Eil. Nr.

Data

Netradicinių dienų ugdymo kryptis

1.

Rugsėjis

Mokslo ir žinių diena „Būk sveika, mokykla“;

Turizmo, sporto ir sveikos gyvensenos diena;

2.

Gruodžio 15 d.

Kalėdinė mugė. Labdaros akcija

3.

Gruodis

gruodžio mėn. viena diena 1-4 klasių mokiniams skirta netradicinei Kalėdinei veiklai; „Kalėdų džiaugsmas“, datą kiekviena klasė pasirenka savarankiškai;

4.

Kovo 7 d.

Pilietinio ugdymo diena;

5.

Gegužės 15 d.

Karjeros planavimo diena ,,Ateitį planuoju šiandien“;

6.

Birželis – priklausomai nuo VBE

Gerų emocijų diena ,,Laimės kodas“ (socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas);


Atnaujinta 2023.09.25

Partneriai