Mokslo metai/Atostogos


Ugdymo proceso organizavimas Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje 2022-2023 m.m
.

Klasė

Pradžia

Pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1-4 kl.

2022-09-01

2023-06-08

175

5-8 kl.

2022-09-01

2023-06-22

185

Ugdymo procesas progimnazijoje paskirstytas trimestrais:

Trimestras

Pradžia

Pabaiga

I trimestras

2022 m. rugsėjo 01 d.

2022 m. lapkričio 30 d.

II trimestras

2022 m. gruodžio 01 d.

2023 m. kovo 10d.

III trimestras

2023 m. kovo 14 d.

2023 m. birželio 08 d. (1-4 kl.)

2023 m. birželio 22 d.(5-8 kl.)

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Atostogų trukmė

Pamokos prasideda

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – 2022 m. lapkričio 4 d.

2021m. lapkričio 7 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

2023m. sausio 9 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – 2023 m. vasario 17 d.

2023m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – 2023 m. balandžio 14 d.

2023m. balandžio 17 d.

Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams

2023 birželio 9 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

2023m. rugsėjo 1 d.

Vasaros atostogos 5-8 klasių mokiniams

2023 m. birželio 23 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

2023m. rugsėjo 1 d.

Progimnazija organizuoja temines ugdymo dienas, skirtas pažintinei, kultūrinei, socialinei ir pilietinei veiklai, kuri yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis ir yra įskaičiuojama į bendrojo ugdymo dienų skaičių.

 

Eil. Nr.

Data

Netradicinių dienų ugdymo kryptis

1.

Rugsėjis

Mokslo ir žinių diena „Būk sveika, mokykla“;

Turizmo, sporto ir sveikos gyvensenos diena;

2.

Spalio 28 d.

Verslumo ir finansinio raštingumo diena;

3.

Gruodžio 8 d.

Kalėdinis Vilnius: pažintis su gimtuoju miestu;

4.

Sausio 18 d.

Įžymių žmonių diena, skirta Sofijos Kovalevskajos gimtadieniui paminėti;

5.

Vasario 20 d.

Pilietinio ugdymo diena;

6.

Balandžio 4 d.

Įdomiausios knygos diena;

7.

Gegužės 11 d.

Karjeros planavimo diena „Mokomės iš tėvų“;

8-10

Gegužė- birželis (2-3 d.) priklausomai nuo VBE

Muziejų, menų ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo dienos)


Atnaujinta 2023.02.01

Partneriai