Mokslo metai/Atostogos

2018 – 2019  m. m. gimnazijoje dirbame pagal tokį grafiką:
Mokslo metų pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d.

Mokslo metų pabaiga:

 I-III kl. –  2019 m. birželio 21 d

IV kl. – 2019 m. gegužės 24d.

Iki 15 dienų per mokslo metus skiriama pažintinei veiklai
(ekskursijoms, varžyboms ir kt.)

I pusmetis – Geros emocijos diena (rugsėjis), *Sporto ir sveikatos diena (rugsėjis, gegužė, 2 d.), *Sava Noriai (lapkritis), Kalėdų mugė (gruodis);

II pusmetis – Gimnazijos diena (sausis), *Pilietiškumo diena (vasaris), *Menų pasaulis (kovas, 2 d.), Projektinių darbų – STEAM  diena (gegužė, 2 d.), Šok į tėvų klumpes (gegužė – birželis, 2d.); *Tyrėjo diena (kovas, gegužė, 2 d.).

 

 Pusmečiai:

I          2018 m. rugsėjo 3d. iki 2019-01-25
II 2019 m. sausio 28 d. iki mokslo metų pabaigos

 

Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens 2018  10 29 d.  2018 11 2 d.
Kalėdinės 2018 12 27 d. 2019 01 2 d.
Žiemos
2019 02 18d. 2019 02 22d.
Pavasario 2019 04 23d. 2019 04 26d.

 

 

Ugdymo proceso organizavimas Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje 2018-2019 m.m . 

Klasė

Pradžia

Pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1-4 kl.

2018-09-03

2019-06-07

175

5-8 kl.

2018-09-03

2019-06-21

185

2018-2019 m. m. progimnazijos mokiniams skiriamų atostogų grafikas

Atostogos

Atostogų trukmė

Pamokos prasideda

Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

2018m. lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

2019m. sausio 3d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

2019m. vasario 25 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

2019m. balandžio 29d.

Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams

2019 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.

2019m. rugsėjo 2d.

Vasaros atostogos 5-8 klasių mokiniams

2019 m. birželio 24 d. – rugpjūčio 31 d.

2019m. rugsėjo 2d.

Ugdymo procesas progimnazijoje paskirstytas trimestrais:

Trimestras

Pradžia

Pabaiga

I trimestras

2018 m. rugsėjo 3 d.

2018 m. lapkričio 30 d.

II trimestras

2018 m. gruodžio 3 d.

2019 m. kovo 15 d.

III trimestras

2019 m. kovo 18 d.

2019 m. birželio 7 d. (1-4 kl.)

2019 m. birželio 21 d.(5-8 kl.)

 

Progimnazija organizuoja temines ugdymo dienas, skirtas pažintinei, kultūrinei, socialinei ir pilietinei veiklai, kuri yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis ir yra įskaičiuojama į bendrojo ugdymo dienų skaičių.

Eil. Nr.

 Data

Netradicinių dienų ugdymo kryptis

1.

Rugsėjo 21 d.

Sporto diena

2.

 Spalis. Kiekviena klasė dieną pasirenka individualiai.

Muziejų diena

3.

Spalis. Kiekviena klasė dieną pasirenka individualiai.

Kūrybinių dirbtuvių diena

4.

 Lapkričio 23 d.

Lietuvos karių diena

5.

  Gruodžio 14 d.

Kalėdinė mugė

6.

 Sausio 3 d.

Mokomės kartu su tėvais

7.

Vasario15 d.

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

8.

Kovo 12 d. 

Pilietinio ugdymo diena, skirta Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

9.

 Balandis. Kiekviena klasė dieną pasirenka individualiai.

Atradimų diena.

10.

 Gegužė. Kiekviena klasė dieną pasirenka individualiai.

Pažink gimtąjį kraštą.

11.

Gegužės 16 d.

Karjeros ugdymo diena.

12.

Birželio 3 d.

Vaikų gynimo diena.

13.

Birželio 14 d.

Sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos diena.

 

 


Atnaujinta 2018 09 27

Partneriai