Mokslo metai/Atostogos

2019 – 2020  m. m. gimnazijoje dirbame pagal tokį grafiką:

 Mokslo metų pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

Mokslo metų pabaiga:

 I-III kl. –  2020 m. birželio 23 d

IV kl. – 2020 m. gegužės 22d

 

 Pusmečiai:

I          2019-09-02 iki 2020-01-24
II 2020-01-27 iki mokslo metų pabaigos

Ugdymo proceso trukmė

I-III gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos (2019-09-02 – 2020-06-23),

IV gimnazijos klasių mokiniams –163 ugdymo dienos (2019-09-02 – 2020-05-22).

Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens 2019 m. spalio 28 d. 2019 spalio 31 d.
Kalėdinės 2019 m. gruodžio 23 d. 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos
2020 m. vasario 17 d. 2020 m. vasario 21 d.
Privalomas mokinių atostogas 2020 m. kovo 13 d. 2020 m. kovo 27 d.

Vasaros atostogos

I-III klasių mokiniams nuo 2020 m. birželio 25 d. iki rugpjūčio 31 d.

IV gimnazijos klasių mokiniams pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

Atnaujinta 2019 09 20

 

Ugdymo proceso organizavimas Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje 2019-2020 m.m . 

Klasė

Pradžia

Pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1-4 kl.

2019-09-02

2020-06-10

175

5-8 kl.

2019-09-02

2020-06-24

185

2018-2019 m. m. progimnazijos mokiniams skiriamų atostogų grafikas

Atostogos

Atostogų trukmė

Pamokos prasideda

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

2019m. lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 24 d. – 2020 m. sausio 7 d.

2020m. sausio 8d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 18 d. – vasario 21 d.

2020m. vasario 24 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

2020m. balandžio 20d.

Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams

2020 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.

2020m. rugsėjo 2d.

Vasaros atostogos 5-8 klasių mokiniams

2020 m. birželio 24 d. – rugpjūčio 31 d.

2020m. rugsėjo 2d.

Ugdymo procesas progimnazijoje paskirstytas trimestrais:

Trimestras

Pradžia

Pabaiga

I trimestras

2019 m. rugsėjo 3 d.

2019 m. lapkričio 29 d.

II trimestras

2019 m. gruodžio 2 d.

2020 m. kovo 13 d.

III trimestras

2020 m. kovo 16 d.

2020 m. birželio 9 d. (1-4 kl.)

2020 m. birželio 23 d.(5-8 kl.)

 

Progimnazija organizuoja temines ugdymo dienas, skirtas pažintinei, kultūrinei, socialinei ir pilietinei veiklai, kuri yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis ir yra įskaičiuojama į bendrojo ugdymo dienų skaičių.

Eil. Nr.

Data

Netradicinių dienų ugdymo kryptis

1.

Rugsėjis (Priklauso nuo oro sąlygų)

Turizmo, sporto ir sveiko gyvenimo diena

2.

Spalio 25d.

Pažink gimtąjį miestą, kraštą

3.

Gruodžio 13 d.

Labdaros Kalėdų mugė

4.

Gruodžio 23 d.

Kalėdiniai ir Naujametiniai renginiai

5.

  Vasario 17d.

Pilietinio ugdymo diena

6.

Gegužės 5 d.

Karjeros planavimo diena

7-10

Birželis (gegužė-birželis (2-3 dienos) – pagal egzaminų tvarkaraštį

Menų diena, Muziejų  diena, ir Sveiko gyvenimo įgūdžių formavimo diena.


Atnaujinta 2019 09 27

Partneriai