Neakivaizdinės mokyklos (matematika, fizika)

Neakivaizdinė jaunųjų fizikų mokykla „FIZIKUS“

Nuo rugsėjo mėnesio gimnazijoje pradėjo veikti neakivaizdinė jaunųjų fizikų mokykla „FIZIKUS“. Pagrindinis mokyklos tikslas – ugdyti mokinių kūrybinio, savarankiško darbo įgūdžius, rengti fizikos olimpiadoms bei tiksliųjų ir gamtos mokslų krypties studijoms aukštosiose mokyklose. Į mokyklą kviečiami I ir II gimnazijos klasių mokiniai. Per mokslo metus mokiniai turės išspręsti tris užduočių turus po 15 – 20 uždavinių. Per dvejus metus reikės įveikti 6 turus, išspręsti 90-120 įvairių užduočių. Kiekviename ture bus po kelis eksperimentinius uždavinius. Užduotis reikės atlikti savarankiškai, tačiau, iškilus neaiškumams, galima konsultuotis su mokytoju ar draugais.

Trečiojo turo II gimnazijos klasės užduotys (I variantas)

Antrojo turo II gimnazijos klasės užduotys (I variantas)

Pirmojo turo I gimnazijos klasės užduotys (I variantas) 

Antrojo turo I gimnazijos klasės užduotys (I variantas)

Trečiojo turo I gimnazijos klasės užduotys (I variantas)

Pirmojo turo II gimnazijos klasės užduotys (I variantas)

Neakivaizdinė matematikos mokykla

Gimnazija:

Geometriniai uždaviniai

Kontrolinis užduotis Nr 1

Kontrolinis užduotis

 

Progimnazijos neakivaizdinė matematikos mokykla

Prieš kelerius metus mūsų progimnazijoje atidaryta neakivaizdinė matematikos mokykla. 5-8 kl. mokiniai stengiasi savarankiškai suvokti matematikos pasaulio grožį. Jiems pateikiama visa teorinė medžiaga su daugybe pavyzdžių, kuriuos paruošė mūsų mokytojai. Mokiniai privalo tik išnagrinėti ir savarankiškai išspręsti kontrolinius uždavinius. Mokykla turi dvi pakopas: 6-8 kl. ir I-II kl. Kiekvienoje pakopoje nagrinėjamos 6 temos (po 3 temas per metus). Pereiti į kitą pakopą galima tik išlaikius visų trijų temų įskaitas. Visiems, baigusiems pirmą pakopą, įteikiami diplomai. Džiugu, kad neakivaizdinė matematikos mokykla turi ir savo įskaitų knygeles. Neakivaizdinės matematikos mokyklos tikslas- supažindinti mokinius su įdomiais matematikos mokymosi būdais ir paruošti mokymuisi aukštosiose mokyklose.

Progimnazija:

5-6: Контрольное задание №1 , Нумерация натуральных чисел

Круги Эйлера  Способы решения логических задач

7-8: Проценты и дроби

Сложные фигуры

Partneriai