Neakivaizdinė matematikos mokykla

Progimnazijos neakivaizdinė matematikos mokykla

Prieš kelerius metus mūsų progimnazijoje atidaryta neakivaizdinė matematikos mokykla. 5-8 kl. mokiniai stengiasi savarankiškai suvokti matematikos pasaulio grožį. Jiems pateikiama visa teorinė medžiaga su daugybe pavyzdžių, kuriuos paruošė mūsų mokytojai. Mokiniai privalo tik išnagrinėti ir savarankiškai išspręsti kontrolinius uždavinius. Mokykla turi dvi pakopas: 6-8 kl. ir I-II kl. Kiekvienoje pakopoje nagrinėjamos 6 temos (po 3 temas per metus). Pereiti į kitą pakopą galima tik išlaikius visų trijų temų įskaitas. Visiems, baigusiems pirmą pakopą, įteikiami diplomai. Džiugu, kad neakivaizdinė matematikos mokykla turi ir savo įskaitų knygeles. Neakivaizdinės matematikos mokyklos tikslas- supažindinti mokinius su įdomiais matematikos mokymosi būdais ir paruošti mokymuisi aukštosiose mokyklose.

Progimnazija:

5-6: Контрольное задание №1 , Нумерация натуральных чисел

Круги Эйлера  Способы решения логических задач

7-8: Проценты и дроби

Сложные фигуры

Partneriai