Учебный год/каникулы

2015 – 2016  m. m. mes dirbame pagal tokį grafiką:
Mokslo metų pradžia – 2015 m. rugsėjo 1 d.

Mokslo metų pabaiga:

1-5 kl. – 2015 m.  gegužės 31 d.

IV kl. – 2016 m. gegužės 26 d.

6 -8; I-III kl. –  2016 m. birželio 03 d.
Iki 10 dienų per mokslo metus skiriama pažintinei veiklai
(ekskursijoms, varžyboms ir kt.)

Trimestrai:

I          2015 m. rugsėjo 1d. 2015 m. lapkričio 30d.
II 2015 m. gruodžio 1 d. 2016 m. vasario 29 d.
III 2016 m. kovo 1 d. iki mokslo metų pabaigos

Pusmečiai:

I          2015 m. rugsėjo 1d. 2016 m. sausio 22 d.
II 2016 m. sausio 25 d. iki mokslo metų pabaigos

 

Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens 2015-1026 2015-1030
Kalėdinės 2015-1228 2016-0108
Žiemos (6-IVkl.) 2016-0215 2015-0216
Pavasario 2016-0321 2016-0325
Papildomos (1-5 kl.) 2015-1019 2015-1023
Papildomos (1-5 kl.) 2016-0215 2016-0219

 

Partneriai