План мероприятий на месяц

2016 m. vasario mėnesio renginių planas

Nr
Renginių pavadinimai
Data
Laikas/pamoka
Klasė
Vieta
Atsakingas
VI klasių tėvų supažindinimas su 2016m. BE organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu
3
17.00
IVa, IVb
60 kab.
A.Marinaitė
J.Šepeleva
Šimtadienis
12
17.30-19.00
III-IV
Aktų salė
III-ės auklėtojai
Buvusių mokinių susitikimo vakaras
5
18.00-19.30
Aktų salė
L. Miklaševskaja
A.Aleksandravičiūtė
Tėvų diena. 1 – 8, I-III klasių mokinių tėvų susirinkimai. Tėvų komiteto posėdis.
18
18.00 – 20.30
1 – 8, I-III
Kl. auklėtojų kabinetai
G. Kirilova
A. Marinaitė
Metodinės tarybos posėdis “Vienodų reikalavimų taikymas vertinant mokinius”
24
25
15.00
65 kab.
60 kab.
G. Kirilova
A. Marinaitė
Kvalifikacijos kėlimo seminaras mokytojams ,,Gabių vaikų ugdymas”
1
13.00
30 kab.
A. Marinaitė
G. Kirilova
Mokomasis lietuvių (valstybinės) kalbos PUPP.
19
2,3
II
27, 30, 32, 33, 59, 64
L.Sirgelienė
Protmūšis, skirtas Vasario 16-ajai paminėti.
11
5
II
Aktų salė
S.Vabinskienė
Piešinių ir eilėraščių   „Tėvynei Lietuvai“ ekspozicija
10
8
2 aukštas
V. Uždavinienė
J. Jodkienė
Meninio skaitymo konkursas skirtas Tėvynei Lietuvai.
25
5
I-III
30
A.Aleksandravičiūtė
Laisvės siena. Kūrybinių darbų paroda.
8-17
I-II
2 aukšto foje
A.Marinaitė
S.Vabinskienė
Meninio skaitymo konkursas
11
7
5 – 8
33 kab.
M. Kazakevičienė
Literatūrinė popietė – susitikimas su rašytoju Vytautu Račicku
12
7
6 – 7
Biblioteka
J. Kavaliauskienė
Dailyraščio konkursas
8
Pagal tvarkaraštį
5
G. Stanionė
Užgavėnių šventė
9
3
2 – 3
Aktų salė
A. Minikovičiūtė
V. Uždavinienė
Mokomasis gimtosios (rusų) kalbos BE.
2
0,1,2,3
IV
36,37
T.Riabova
Gimtosios (rusų) kalbos miesto olimpiada ,,Būti geram gražu…”
23
8.00 -16.00
II-III
Aktų salė, 64 kab.,
65 kab.,
66 kab,
67 kab.
T.Riabova
G.Kirilova
VU docentės J.M.Kanickajos paskaita.
4
5
III, IIa
Aktų salė
T.Riabova
Raštingiausių tėvų, mokinių, mokytojų apdovanojimas. Diktanto, skirto Tatjanos dienai rezultatų paskelbimas.
1
15 val.
65 kab.
M. Komarova
Tarptautinis online projektas „Kalbų Kengūra – 2016“
24,25
5,6,7
I-IV
G. Bogdanova
Tarptautinis  projektas „Kalbų Kengūra – 2016“
24, 25
0
5 – 8
7 kab.
O. Litvinenko
Paauglių grožinės literatūros integravimas į anglų kalbos mokymą. Atvira pamoka „Classics Every Teenager Should Read“.
22
2
I
67
G.Bogdanova
Mokomasis anglų kalbos PUPP.
12
4,5,6
II
001,7,48,67.
S. Daugirdienė
Mokomasis anglų kalbos BE.
18
0 -3
IV
59;60
G. Bogdanova
Mokomasis matematikos PUPP
9
0-1
II
48,49,50,66,61
T. Adamovič
Mokomasis matematikos BE
22
0-2
IV
48,49,50
V. Kuzborskij
Mokomasis IT BE
17
IV
63
J. Vagero
Mini Euklidas
18
1 -2
I
48,49
T. Adamovič
Dalyvavimas Vilniaus m. matematikos konkurse ,,Mini Euklidas” I etapas
18
1 – 2
8
49
J. Kartašova
Atvira matematikos pamoka 6b klasėje ,,Stačiakampio gretasienio tūris”
22
4
6b
48
V. Michnevič
Atvira matematikos pamoka 5b klasėje ,,Uždaviniai skaičiaus kelioms dalims rasti”
24
2
5b
49
J. Kartašova
Dalyvavimas projekte ,,Kam to reikia?“ Paskaita „Filatelijos pasaulis“( Įmonė Lietuvos paštas)
5bc
E. Stasiulevičienė
Mokomasis biologijos BE
19
0-1
IV
37
M. Grigorjeva
Mokomasis fizikos BE
26
0-2
IV
61
V. Ovčinikovas
Mokyklinė fizikos olimpiada
24
0-1
8
59
L. Miklaševskaja
Lietuvos mokinių 64-oji fizikos olimpiada
5
9 val.
I-IV
Antakalnio gimn.
V. Ovčinikovas
Mokomasis istorijos BE
4
0-2
IV
52
J. Misiūnienė
( I etapas)
17
13.00
III a,b,c,d
E. Stasiulevičienė
Ekonomikos ir verslo olimpiada
24
III – IV
E. Stasiulevičienė
Geografijos olimpiada
11
2
I – III
57 kab.
K. Banienė
Geografijos olimpiada
22
0
6 – 8
57 kab.
N. Ragauskienė
Tarpklasinės merginų ir vaikinų tinklinio varžybos
10,17,22,24,25, 29
pagal NF ugdymo tvarkaraštį
I-II
Sporto salė
T. Kasiukevičius,
A. Buiko
III-ių klasių meninių fotografijų paroda ,,Gyvenimo akimirkos…”
11
7 pam.
III a,b,c
I aukšto fojė
J.Šepeleva
Dalyvavimas Lietuvos mokinių dailės olimpiados II etape.
25
10.00-13.00
IIIb
A.Vienožinskio dailės m-kla
J.Šepeleva
Dailės olimpiados I etapo dalyvių kūrybinių darbų paroda.
1
14.00
8, I-III
I aukšto fojė
J.Šepeleva
Technologijų olimpiados I etapas
9
16
4 pam.
7 pam.
I
II
13 kab.
A.Lukošienė
A.Gurklytė – Kvieskienė
J.Vyalanishkenė
1-4 kl. mokinių piešinių parodos, pokalbiai bei filmų peržiūros, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
01-14
1 – 4
klasės, foje
L. Glušakova,
pradinių kl. mokytojos
Mokyklinė gimtosios (rusų) kalbos olimpiada
9
3 pam.
1 – 4
42, 43, biblioteka
L. Glušakova,
pradinių kl. mokytojos
Integruota pamoka bibliotekoje
,,T. Aleksandrovos kūryba”
25
2 pam.
2 b
biblioteka
Ž. Ivanovskaja
Integruota pamoka bibliotekoje
,,S. Maršako kūryba”
10
4 pam.
1 a
biblioteka
L. Glušakova
Itegruota fizikos ir pasaulio pažinimo pamoka “Stebuklingas elektros pasaulis”
8
4 pam.
4 d
59 kab.
L. Miklaševskaja,
S.Demidova
Integruota fizikos ir pasaulio pažinimo pamoka “Stebuklingas elektros pasaulis”
9
4 pam.
4 b
59 kab.
L. Miklaševskaja,
A.Ivanova
Integruota fizikos ir pasaulio pažinimo pamoka “Stebuklingas elektros pasaulis”
10
1 pam.
4 a
59 kab.
L. Miklaševskaja,
O.Kisiel
Integruota fizikos ir pasaulio pažinimo pamoka “Stebuklingas elektros pasaulis”
11
6 pam.
4 c
59 kab.
L. Miklaševskaja,
L.Novak
Vilniaus miesto 4 kl. žingeidžių mokinių olimpiada
26
12.30-14.30
42, 43 kab.
L. Glušakova,
pradinių kl. mokytojos
Integruoto ugdymo diena ,,Pasakos”
11
2ad
klasės
T. Stacinienė
J.Stanulevič
Integruoto ugdymo savaitė “Saulės sistema”
22-26
4abcd
klasės
O. Kisiel, A. Ivanova, L. Novak, S. Demidova
Edukacinė pamoka Lietuvos Nacionaliniame muziejuje
23
11.00-13.00
3abc
N. Filipenko, J. Volfovič, L. Borisevič
Edukacinė pamoka planetariume ,,Žemė – Saulės planeta”
24
12.30-14.30
4abcd
O. Kisiel, A. Ivanova, L. Novak, S. Demidova
Šeštadieninė mokyklėlė
06, 13, 27
28, 26, 43, aktų salė
O. Kisiel, A. Ivanova,  S. Demidova
Išvyka į Rusų dramos teatrą: spektaklio ,,Undinė” peržiūra
23
10.30-13.00
1 – 3
L. Glušakova,
pradinių kl. mokytojos
Ekskursija į A. Mickevičiaus biblioteką
4
13.30
8c
A.Mickevi- čiaus biblioteka
V. Šubravaja
M.Komarova
Protmūšis “Sveika gyvensena”
5
4abcd
M. Taškinienė
Šokam ir sportuojam
per kūno kultūros pamokas
5abc
Sporto salė
M. Taškinienė
Spartakiados konkursas ,,Sveikuoliai – šaunuoliai”
5abc
M. Taškinienė
Progimnazijos VGK posėdis
2
13.00
23kab
T.Dubovienė
Gimnazijos  VGK posėdis
24
7 pam.
Biblioteka
L. Ovčinikova
Susitikimas su nepilnamečių reikalų inspektore
4
11d.
5 pam.
IIa,b,                      IIc,d
36,27,
52,64
L. Ovčinikova
Patyčių prevencijos užsiėmimas
2016.02.04
5 pamoka
5b
V. Reišienė
Patyčių prevencijos užsiėmimas
2016.02.11
5 pamoka
5c
V. Reišienė
Mokymosi motyvacijos tyrimas
2016.02.18
5 pamoka
7c
V. Reišienė
Mokymosi stiliaus tyrimas
2016.02.25
5 pamoka
8c
V. Reišienė
Mokymosi krūvio tyrimas 7 klasėse
01.02.2016 – 2016-02-29
V. Reišienė
Ekskursija į Seimą
17
K.Muravjov
Dalyvavimas  ,,Parodoje Studijos 2016”
4
po 4 pam.
IIIa
A.Senkevič
Dalyvavimas  ,,Parodoje Studijos 2016”
5
III b
Y. Vyalanishkene
,,Mano karjeros planas”
11
5 pam.
IIb
27 kab.
S.Vabinskienė
Y. Vyalanishkene
Pranešimas ,, Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautiniai ryšiai”
18
5 pam.
IIIc
3 kab.
Y. Vyalanishkene
A. Bogomolnikova
Profesinio veiklinimo vizitas į Vilniaus kolegiją (ekonomikos fakultetas).
24
IIId
J.Vagero
Y. Vyalanishkene
Susitikimas su LEU atstovais.
25
5 pam.
IVa,b
59 kab.
L.Miklaševskaja
A.Aleksandravičiūtė

   

Partneriai