Priėmimas

Informacija apie laisvas vietas gimnazijos klasėse:

I – 6

II- 3

III – 2 *

IV – 10

(*Šiuo metu suformuotos keturios III-os gimnazijos klasės, esant poreikiui, galime atidaryti dar vieną III-ą klasę)

SKELBIAME    PRIIMTŲ NAUJŲ MOKINIŲ SĄRAŠĄ MOKYTIS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOJE NUO 2017-09-01:

I G (9 KL.), IIG (10 KL.)

IIIG (11 KL.)

LAUKIAME TĖVŲ PATVIRTINIMO WWW.VILNIUS.LT

Š. M. BIRŽELIO 12-15 DIENOMIS  8.00-16.00 VAL.  KVIEČIAME ATVYKTI

Į GIMNAZIJĄ  (1 KAB.)  PATEIKTI PAŽYMĖJIMUS DĖL PAGRINDINIO UGDYMO I  DALIES BAIGIMO (I GIMNAZIJOS MOKINIAMS) IR    PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMUS (III KLASĖS MOKINIAMS)  BEI PASIRAŠYTI MOKYMOSI SUTARTIES.

GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA

PRAŠYMAI 2017-2018 M. M. PRADEDAMI REGISTRTUOTI NUO 2017 M. KOVO  1 D.

priėmimas į sostinės mokyklas nuo kovo 1 dienos veiks elektroniniu būdu

 

Informaciją apie priėmimo mokytis  į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas numatomus pokyčius yra skelbiama Savivaldybės interneto svetainėjehttp://www.vilnius.lt/index.php?198144432

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu:

http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools

 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA  

SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 


PRIĖMIMO Į VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJĄ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA

Mokinių priėmimo komisijos, patvirtintos gimnazijos l. e. p. direktoriaus 2017-01-23 įsakymu Nr. V-11, sudėtis:

Liudmila Ovčinikova, Pagalbos ir neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja –  pirmininkė
Jolita Šukelienė, istorijos mokytoja – sekretorė
Agata Višnevska, socialinė pedagogė – narė
Jelena Misiūnenė, istorijos mokytoja – narė, Mokyklos tarybos atstovė
Marina Grigorjeva,  biologijos mokytoja – narė, Metodinės tarybos atstovė

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKA

Mokinių priėmimo į gimnaziją sutartis (I-II kl.)

Mokinių priėmimo į gimnaziją sutartis (III-IV kl.)

 

 

Partneriai