Priėmimas

NUO 2019-09-01  Į GIMNAZIJĄ  ATVYKUSIŲ I-III KLASIŲ  MOKINIŲ  SĄRAŠAS

 2019 – 2020 m. m. priimtų į I (9) klasę mokinių sąrašas (III etapas)

Prašymo registracijos Nr

44471

44764

44763

44744

 

2019 – 2020 m. m. priimtų į III (11) klasę mokinių sąrašas (III etapas)

Prašymo registracijos Nr

44298

44238

44233

2019 – 2020 m. m. priimtų mokytis į Sofijos Kovalevskajos gimnaziją mokinių sąrašas

2019 – 2020 m. m. priimtų mokytis į Sofijos Kovalevskajos gimnaziją mokinių sąrašas (II etapas)

 

PRAŠYMAI 2019-2020 M. M. PRADEDAMI REGISTRUOTI NUO 2019 M. KOVO 1 D.

Priėmimas į sostinės mokyklas nuo kovo 1 dienos veiks elektroniniu būdu

Informaciją apie priėmimo mokytis į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas numatomus pokyčius yra skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje:

http://www.vilnius.lt/index.php?198144432

1-1950 2019-02-06    DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

1-1951 2019-02-06 DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO

Priėmimo į Vilniuas miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per el. sistemą grafikas

2019-2020 m. m. mokinių  priėmimo komisiją į gimnazijos I-IV klases:

Liudmila Ovčinikova,  direktorės pavaduotoja ugdymui  –                         pirmininkė

Andželika Aleksandravičiūtė, lietuvių kalbos ir literatūros  mokytoja –  sekretorė

Agata Višnevska, socialinė pedagogė –                                                            narė

Jelena Misiūnenė, istorijos mokytoja –                                                          narė, Mokyklos tarybos atstovė

Teresa Adamovič,  matematikos mokytoja –                                                 narė, Metodinės tarybos atstovė

Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarka

 

MOKYMO SUTARTIS I-II kl.

MOKYMO SUTARTIS III-IV kl.

 

 

 


 

 

 

 

Partneriai