Priėmimas

2017 M. VASAROS METU ATVYKUSIŲ MOKSLEIVIŲ PASKIRSTYMO Į  GIMNAZIJOS KLASES

SĄRAŠAS


 

 Informaciją apie priėmimo mokytis  į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas numatomus pokyčius yra skelbiama Savivaldybės interneto svetainėjehttp://www.vilnius.lt/index.php?198144432

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu:

http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools

 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA  

SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 


PRIĖMIMO Į VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJĄ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA

Mokinių priėmimo komisijos, patvirtintos gimnazijos l. e. p. direktoriaus 2017-01-23 įsakymu Nr. V-11, sudėtis:

Liudmila Ovčinikova, Pagalbos ir neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja –  pirmininkė
Jolita Šukelienė, istorijos mokytoja – sekretorė
Agata Višnevska, socialinė pedagogė – narė
Jelena Misiūnenė, istorijos mokytoja – narė, Mokyklos tarybos atstovė
Marina Grigorjeva,  biologijos mokytoja – narė, Metodinės tarybos atstovė

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKA

Mokinių priėmimo į gimnaziją sutartis (I-II kl.)

Mokinių priėmimo į gimnaziją sutartis (III-IV kl.)

 

 

Partneriai