Priėmimas

 


PRAŠYMAI 2018-2019 M. M. PRADEDAMI REGISTRUOTI NUO 2018 M. KOVO 1 D.

Priėmimas į sostinės mokyklas nuo kovo 1 dienos veiks elektroniniu būdu

Informaciją apie priėmimo mokytis į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas numatomus pokyčius yra skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje:

http://www.vilnius.lt/index.php?198144432

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018-02-28 d. priėmė du svarbius sprendimus:

Nr. 1-1366 „DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ 

Nr. 1-1385 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ TVIRTINIMO“ (mokyklų aptarnavimo teritorijas galima pasižiūrėti interaktyviame mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapyje, pasirinkus mokomąją kalbą, klasę ir įvedus tikslų deklaruotos gyvenamosios vietos adresą: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools#).

 

2018-2019 m. m. mokinių  priėmimo komisiją į gimnazijos I-IV klases:

Liudmila Ovčinikova, Pagalbos ir neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja –  pirmininkė

Andželika Aleksandravičiūtė, lietuvių kalbos ir liteartūros  mokytoja –      sekretorė

Edita Glumbakaitė, psichologė –  narė

Jelena Misiūnenė, istorijos mokytoja –  narė, Mokyklos tarybos atstovė

Teresa Adamovič,  matematikos mokytoja – narė, Metodinės tarybos atstovė

PRIĖMIMO Į VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJĄ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKA

Skelbiame  pakviestų mokytis Sofijos Kovalevskajos gimanzijoje  nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos mokinių sąrašą:

Į I-ą gimnazijos klasę:

 Į II-ą gimanzijos klasę:

 Į III-ią gimnazijos klasę:

 Kviečiame pasirašyti mokymo (si) sutartis   2018-06-18 – 2018-06-22  9.00 – 16.00 į 1 kab. (raštinę). Būtinai reikia turėti išsilavinimo pažymėjimą.

MOKYMO SUTARTIS I-II kl.

MOKYMO SUTARTIS III-IV kl.

 

 

 


 

 

 

 

Partneriai