Priėmimas

2020-2021 m. m. priimtų mokinių sąrašas su kodais 

 

Skelbiame priimtų mokytis 2020-2021 m. m. į I(9), II(10) III(11) klases mokinių sąrašą  (spausti čia)

Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas  2020-2021 m. vyksta pagal „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą“, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. sprendimu Nr.1-423.

Priėmimo tvarka TS 1_423 003

Tarybos sprendimas 1 423-003

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per el. sistemą grafikas

VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOS MOKINIO IR JO TĖVŲ (KITŲ ĮSTATYMINIŲ ATSTOVŲ) ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS

MOKYMO SUTARTIS I-II kl.

MOKYMO SUTARTIS III-IV kl.

Interesantų priėmimas mokinių priėmimo klausimais vyks:

raštinėje (101 kabinetas) nuo 9.00 iki 16.00 val. darbo dienomis

2020-2020 m. m. mokinių  priėmimo komisija į gimnazijos I-IV klases:

Liudmila Ovčinikova, direktorės pavaduotoja ugdymui – pirmininkė

Birutė Bikulčienė, lietuvių kalbos ir literatūros  mokytoja- sekretorė

Agata Višnevska, socialinė pedagogė – narė

Edita Glumbakaitė, psichologė – narė

Jelena Misiūnienė, istorijos mokytoja metodininkė, Gimnazijos tarybos atstovė – narė,

Tatjana Riabova,  gimtosios (rusų) kalbos  mokytoja  metodininkė, Metodinės tarybos atstovė – narė

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKA

 


 

 

 

 

Partneriai