Priėmimas


Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija kviečia prisijungti į savo bendruomenę nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. būsimuosius I (9) ir III (11) klasių mokinius.

Būsimiems I-ų klasių mokiniams, norintiems giliau pažinti matematikos, gamtos mokslų, informacinių technologijų dėstomus dalykus, išbandyti juos praktiškai, siūlome įsitraukti į VILNIUS TECH (VGTU) klasės veiklą. XXI amžiaus gebėjimus (kritinį mąstymą, kūrybiškumą, lyderystę, bendradarbiavimą, problemų sprendimą) ugdytis I-okus kviečiame renkantis KŪRYBINĘ KLASĘ, kurioje lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, istorijos ir kt. mokomųjų dalykų mokomasi laikantis principo mokykla be sienų.

Jei aktualu mokytis VGTU klasėje ar KŪRYBINĖJE klasėje, pildydami paraišką į I(9)klasę savo pasirinkimą įrašykite į skyrelį „Specifiniai pageidavimai“ – VGTU klasė/ KŪRYBINĖ klasė.

Būsimieji III-ų klasių mokiniai savo ugdymosi krypties pasirinkimą privalo nurodyti užpildydami IUP (individualų ugdymosi planą III-IV(11-12) kl.). IUP rasite čia

Kilus klausimų dėl I – klasių kreipkitės į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, Liudmilą Ovčinikovą, el. paštas liudmilao@gmail.com

Norėdami pasitikslinti dėl III-ų klasių kreipkitės į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, Jeleną Šepelevą, el. paštas jelena.shepeleva@gmail.com

MOKINIO MOKYMO PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTRĄJĄ DALĮ S U T A R T I S

MOKINIO MOKYMO PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ S U T A R T I S

Registracija į mokyklas

Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas  2022-2023 m. vyksta pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-1316 patvirtintą „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą“:

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Priėmimo grafikas

Įsakymas dėl mokinių priėmimo į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnaziją komisijos sudarymo

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarka

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos klasių komplektavimo ir klasių auklėtojų skyrimo tvarka

Prašymas mokytis Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijoje

 Prašymas mokytis Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijoje dėl ugdymosi  šeimoje 

2022-2023 M. M. PRIIMTŲ  Į VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOS I IV KLASES MOKINIŲ SĄRAŠAS (2022-06-13d.)

2022-2023 M. M. PRIIMTŲ  Į VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOS I IV KLASES MOKINIŲ SĄRAŠAS 

2022-2023 M. M. PRIIMTŲ  Į VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOS I IV KLASES MOKINIŲ SĄRAŠAS (2022-06-22d.)


Partneriai