Sveikiname

Sofijos Kovalevskajos progimnazijos penktokus Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 5-6 klasių mokinių lietuvių kalbos kūrybinio konkurso  ,, Labas , kaip gyveni?“ (pagal Selemono Paltanavičiaus kūrybą), vykdant visuomeninio aplinkosauginio švietimo projekto  ,, Šeškinės grožį mokomės pajusti nuo mažens“ ( įgyvendinimo ir finansavimo sutartis Nr. A291-1551/18(2.2.1.95-TD2)) veiklas,  n u g a l ė t o j u s :

 Vanesą Symakovą, 5c klasės mokinę, 0
 Maksimą Šubnikovą, 5c klasės mokinį,
 Konstanciją Kolesnik, 5c klasės mokinę,
 Simoną Levickają, 5c klasės mokinę,
 Dovydą Jasinskį, 5c klasės mokinį.

 

Mokinius konkursui rengė lietuvių kalbos mokytojos Judita Kavaliauskienė ir Sigita Servutienė.

  • 20181122_091354

Partneriai