Meninio skaitymo konkursas „Būk sveikas, lietuviškas žodi!…“

Siekiant puoselėti mokinių meninio žodžio suvokimą ir raišką, sausio 23 dieną progimnazijoje įvyko 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso  „Būk sveikas, lietuviškas žodi!…“ I-asis etapas. Susirinko gausus būrys mokinių, neabejingų gražiam, skambiam lietuviškam žodžiui. Konkurso vertinimo komisija išrinko geriausius 5-6 ir 7-8 klasių skaitovus. Dėkojame visiems konkurso dalyviams ir linkime sėkmės atstovaujantiems progimnazijai meninio skaitymo konkurso II-jame etape.

Partneriai