Kultūros projektas „ETNO Lietuva (tautiniai amatai)“

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija jau šeštus metus iš eilės dalyvauja Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės skelbiamuose kultūros projektuose daliniam finansavimui iš valstybės biudžeto gauti.

2024 metais kultūros projektui „ETNO Lietuva (tautiniai amatai)“ buvo skirtas 2000 eurų finansavimas.

Balandžio viduryje Teams platformoje įvyko pirmas kultūros projekto, skatinančio tautinių mažumų kultūros plėtotę „ETNO Lietuva (tautiniai amatai)“ vadovų ir koordinatorių apvalaus stalo susitikimas.

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos direktorė Galina Kirilova pasveikino visus projekto dalyvius su projekto pradžia, palinkėjo malonaus bendradarbiavimo ir bendravimo projekto metu.

Projekto vadovė Valentina Kislauskienė (neformaliojo ir fizinio ugdymo mokytoja metodininkė) pristatė projekto tikslą: gilinti atsiradusį tarpkultūrinį bendradarbiavimą bei dialogą su Pietryčių Lietuvos mokyklomis, sudaryti sąlygas kiekvienam moksleiviui pažinti etninės kultūros savitumą ir gyvybingumą̨, ugdyti tautinį tapatumą ir savivertę, vertinti ir gerbti Lietuvos tautinių bendrijų etnines tradicijas, pasaulio kultūrų įvairovę.

Taip pat projekto „ETNO Lietuva (tautiniai amatai)“  dalyviai iš  Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos ir Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos buvo supažindinti su projekto uždaviniais ir programa.

2024 m. kultūros projekto „ETNO Lietuva (tautiniai amatai)“  veiklos, kurios vyks balandžio – spalio mėnesiais yra suplanuotos taip, kad projekto dalyviai galėtų pažinti ir tyrinėti tautų palikimo įvairovę, lavinti  kūrybinius gebėjimus, kurių pagalba išbandys įvairius etnokultūrinės raiškos būdus, skirtus giliau pažinti lietuvių kalbos, Lietuvos tradicijų, papročių ir kultūrų skirtumus ir vienijančias tradicijas, vertybes,  kurios leis įgyvendinti  kiekvieno moksleivio prigimtinius poreikius žaisti ir kurti.

 

  • 2551_7a1db83e7ada046aa8db31089341371b

Partneriai