Laisvos darbo vietos

DĖL MATEMATIKOS  MOKYTOJO LAISVOS DARBO VIETOS

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija (rusų mokomoji kalba)

Pareigybės pavadinimas: matematikos  mokytojas   I-IV gimnazijos klasėse

Darbo krūvis:   1,0 etatas

Darbo užmokestis: priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo; nuo 1440,- Eur. iki 1680 Eur.

Darbo sutarties rūšis:  neterminuota

Mokytojas reikalingas nuo 2022-09-01.


Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis pedagoginis;
 2. profesija – matematikos mokytojas, turintis ne mažiau 3 metų darbo patirtį;
 3. kvalifikacija – matematikos mokytojas, vyr. mokytojas, mokytojas metodininkas;
 4. informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 5. gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Data, iki kurios pateikiami dokumentai: 2022-06-03

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti: 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

 1. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 2. kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. gyvenimo aprašymą.

Dokumentai pateikiami asmeniškai į gimnazijos  raštinę, siunčiant registruotu laišku adresu: Dūkštų g. 30, LT-07171 Vilniaus  Sofijos Kovalevskajos gimnazija  arba elektroniniu paštu: rastine@kovalevskajosgimnazija.vilnius.lm.lt su nuoroda MATEMATIKOS MOKYTOJAS

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Tel.(8~5) 2 400 552

El.paštas  rastine@kovalevskajosgimnazija.vilnius.lm.lt

 


DĖL ANGLŲ K. LAISVOS DARBO VIETOS

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija (mokomoji kalba – rusų)

Pareigybės pavadinimas: anglų kalbos mokytojas gimnazijos I-IV klasėse

Darbo krūvis: 1.0 etatas.

Darbo užmokestis: priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo; nuo 1440,- Eur. iki 1680 Eur.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis;
 2. profesija – anglų kalbos mokytojas;
 3. kvalifikacija – anglų kalbos mokytojas, vyr. mokytojas, mokytojas metodininkas;
 4. informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 5. gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

 

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti: 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

 1. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 2. gyvenimo aprašymą;
 3. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

 

Data, iki kurios pateikiami dokumentai: 2022-06-03

Dokumentai pateikiami asmeniškai į gimnazijos  raštinę, siunčiant registruotu laišku adresu: Dūkštų g. 30, LT-07171 Vilniaus  Sofijos Kovalevskajos gimnazija  arba elektroniniu paštu: rastine@kovalevskajosgimnazija.vilnius.lm.lt su nuoroda ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Tel.(8~5) 2 400 552

El.paštas  rastine@kovalevskajosgimnazija.vilnius.lm.lt

Partneriai