Laisvos darbo vietos

DĖL KARJEROS SPECIALISTO LAIVOS   DARBO VIETOS

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija (mokomoji kalba – rusų)

Pareigybės pavadinimas: karjeros specialistas gimnazijos I-IV klasėse

Darbo krūvis: 0,73 etato

Darbo užmokestis: priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo; nuo 983 ,- Eur. iki 1054 Eur.

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

– turėti ne žemesnį kaip Lietuvos kvalifikacijų sandaros VI lygio kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

–  turėti pedagogo kvalifikaciją arba būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo.;

– išklausyti kvalifikacijos tobulinimo programą, kuri įgyvendinama pagal Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Vyriausybės 2022-08-24 nutarimu Nr. 847 priedą, ne vėliau kaip per vienus metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pirmą kartą pradžios, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

–  turi trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu iki darbo karjeros specialistu pradžios;

– studijų metu nėra išklausęs ne mažiau nei 15 studijų  kreditų apimties modulį (-ius), susijusį (-ius) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu.

 Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

Data, iki kurios pateikiami dokumentai: 2022-10-14

Dokumentai pateikiami asmeniškai į gimnazijos  raštinę (101 kab.), siunčiant registruotu laišku adresu: Dūkštų g. 30, LT-07171 Vilniaus  Sofijos Kovalevskajos gimnazija  arba elektroniniu paštu: rastine@kovalevskajosgimnazija.vilnius.lm.lt  su nuoroda Karjeros specialistas Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 Adresas:

Dūkštų  g. 30 Vilnius

Skelbimo publikavimo data:

2022-09-30

Skelbimas galioja iki:

2022-10-14

Kontaktinė informacija :

 (8 5) 240 0552

 

 

Partneriai