Erasmus+ projektas “Skaitmeninio turinio diegimo ir integracijos galimybių nauda”

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija nuo 2021 metų gruodžio mėnesio dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamame vienerių metų trukmės tarptautiniame Erasmus+ projekte „Skaitmeninio turinio diegimo ir integracijos galimybių nauda“. Užsienio partneriais projekte tapo jau gerai pažįstama po bendro projekto „Reading“ Ispanijos Dos Hermanas miesto CEIP 15 de Abril mokykla.  
Projekto tikslas – kelti mokinių ir mokytojų motyvaciją, plėsti akiratį, atrasti būdus ir metodikas padaryti mokymo ir mokymosi procesą įdomų, įtraukiantį ir efektyvų. 
Projekto veiklos leis didinti informuotumą apie aplinkos apsaugą ir klimato kaitą, skatins naujų tausojančių įpročių, susijusių su vartojimo įpročiais ir gyvensena, ugdymą. Bendradarbiavimas su kolegomis iš Ispanijos padės perimti veikiančius modelius, taikomus dalykų integracijai, bus pasidalinta skaitmeninių technologijų naudojimo ir skaitmeninio turinio diegimo patirtimi.  
Tikimės, kad patrauklus mokymasis pamokoje ir aktyvus dalyvavimas projekto veiklose skatins mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų augimą, anglų kalbos mokėjimo lygį ir mokymosi motyvaciją.

 

 

Partneriai