DRAUGIŠKOJI SOCIALINIO EMOCINIO UGDYMO OLIMPIADA „DRAMBLYS“

Kovo pradžioje Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje vyksta „draugiškoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys““. Šį edukacinį renginį organizuoja VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacija, VšĮ „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras”.

Renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir atliekant užduotis, stebėti socialinio emocinio ugdymo pažangą. Olimpiados organizavimu ir užduočių atlikimu siekiama skatinti ne konkurenciją, bet dalijimąsi, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, mokymąsi vieniems iš kitų, draugiškų santykių puoselėjimą bei saugios aplinkos kūrimą. Olimpiados metu ugdomos 5 pagrindinės socialinės emocinės kompetencijos: savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykiai, atsakingas sprendimų priėmimas.

                Mūsų progimnazijoje „Dramblio“ olimpiadoje dalyvauja 6 b klasės mokiniai. Šeštokai, susidomėję atlieka olimpiados užduotis, džiaugiasi galimybe dirbti grupėje, lavina gebėjimą atpažinti ir įvardyti emocijas, „pabūti kito kailyje“ ir jam užjausti, svarsto įvairius būdus, kaip tinkamai išreikšti pyktį. Taip pat jie džiaugiasi, turėdami galimybę dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti bei sutarti, ieškant jiems aktualių sudėtingų situacijų sprendimo galimybių.

                Olimpiados eigoje mokiniai pastebėjo, kad jie yra geresni kitiems, pradėjo geriau dirbti grupėje, bendrauti, išmoko ieškoti ir pasirinkti tinkamą sprendimą įvairiose situacijose. Taip pat mokiniai sužinojo, kas yra empatija, tyrinėjo, kaip atrodo įvairios emocijos bei kaip tinkamai išreikšti pyktį.

  • 20200228_092045
  • 20200228_093748
  • 20200302_132718
  • 20200302_133130
  • 20200302_134945
  • 20200303_101718
  • 20200303_105121

Partneriai