VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS PROGIMNAZIJOS/GIMNAZIJOS LANKYMO TVARKA VASAROS METU

VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS PROGIMNAZIJOS/GIMNAZIJOS LANKYMO TVARKA VASAROS METU 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos/gimnazijos lankymo tvarka vasaros metu (toliau tekste – Tvarka) nustato naudojimosi sporto sale, aikštynais, biblioteka tvarką.

Mokykla priimdama vaikus vasaros metu naudotis sporto sale, aikštynais, biblioteka vadovaujasi šia Tvarka.

TĖVŲ SUTIKIMAS

Partneriai