Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 9-11 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas Tėvynei Lietuvai

Aš kreipiuosi į Tave kaip į stebuklų stebuklą, Žodi. Aplinkui dar buvo gūdu ir nyku, bet tu sutviskai tamsoje tartum žaibas ir parodei kelią bei davei prasmę. Tu pažadinai snaudusias gelmes, atskleisdamas savimi pradžią ir pabaigą, laikinumą ir amžinybę. Tu suteikei jėgą ir galią, pažymėdamas lemtį ir daiktus ženklais, kurie sušvinta manyje it negęstančios žvaigždės. Šio įvardinimo dėka aš galiu pažinti pasaulį ir jį pažįstu kaip vieningą ir dalomą, kaip neaprėpiamą ir aprėpiamą, kaip vienų ir kitų santykį bei judėjimą. Kokia didinga ir begalinė yra gamta, toks didingas ir begalinis esi ir tu, Žodi! Ir aš su pasigėrėjimu klausausi, kaip Tu skambi lyg arfa manyje visais žemės garsais, kvapais ir spalvomis. Tu esi įstabi ir kerinti visata, kurios šviesa nepastebimai gobia ir jungia mūsų sielas. Tu esi nelyginant oras ir duona, kuriais mes esame gyvi. Tu mano akys ir ausys, Žodi. Tu mano širdis ir mintis, Žodi.“

Tokia Gintauto Iešmanto malda į žodį balandžio 8 dieną mūsų gimnazijoje prasidėjo Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 9-11 kl. meninio skaitymo konkursas, skirtas Tėvynei  Lietuvai. Šią jaukią šventę įžangoje suvirpino mokyklos vokalinė grupė „Bravo“ su daina „Broluži“.

Gimnazijos direktorė Asta Marinaitė pasveikino bei padrąsino jaunuosius skaitovus. Komisijos pirmininkė – Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – Vaida Misiūrienė priminė konkurso vertinimo kriterijus: kūrinio aktualumas, atitikimas skaitovo amžiui, gyvenimo patirčiai, gebėjimas suprantamai perteikti pasirinkto kūrinio mintį, įtaigiu žodžiu, mintimi ir emocija veikti klausytojus, pasakotojo kalbos kultūros kokybė bei sceninė laikysena.

Šiais metais konkurse dalyvavo 20 moksleivių. Renginyje skambėjo M. Martinaičio, J. Aisčio, S. Parulskio, J. Vaičiūnaitės, E. Mieželaičio, A. Baranausko, S. Šaltenio, R. Šerelytės bei kitų autorių kūriniai ar kūrinių ištraukos.

Konkurso pertraukos metu, kuomet garbinga komisija dėliojo taškus, dalyvius linksmino grupė „Bravo“, o jaunosios progimnazijos korespondentės – Erika, Katrina ir Daiga – ėmė interviu iš skaitovų bei juos ruošusių pedagogių.

Pakalbinti renginio dalyviai apie vieno ar kito autoriaus kūrinio pasirinkimą, savo mintis dėstė taip: „Man pasiūlė mokytoja kelis eilėraščius, bet kadangi lengviau yra skaityti tą eilėraštį, kuris tau patinka, aš pasirinkau O. Mikutienės eilėraštį „Gimtinė“, man jis buvo prie širdies.” (Jekaterina)

Tiesa sakant, man jį atsiuntė mokytoja, bet ji leido pasirinkti iš dviejų. Tai pasirinkau D. Čepauskaitės eilėraštį „Kaip gyveni? todėl, kad jis atspindi mano mintis bei jame parašyti klausimai, kuriuos aš kiekvieną dieną užduodu sau.” (Evelina)

Svečiai paatviravo, kas šiame renginyje labiausiai sužavėjo: „Man patiko viskas:  kaip gražiai interpretavo, ir kaip gražiai deklamavo eilėraščius.  Buvo įdomu klausyti.” (Anastasija)

Patiko tai, kad buvo labai nuoširdžių pasirodymų, iš kurių buvo matyti, kad žmogui patinka jo pasirinktas eilėraštis.” (Elmyra)

O man labiausiai patiko grupės pasirodymas, nes pati labai mėgstu muziką.” (Jekaterina)

Man labai labai patiko grupė, kuri dainuoja. Labai gražiai merginos dainuoja. Tiesą sakant, viskas taip tvarkinga, gražu. Puikiai praleidau laiką.” (Agnieška)

Konkurso dalyviai bei juos ruošusios mokytojos pateikė svarių argumentų, kodėl reikia kalbėti apie Tėvynę: „Manau, reikia vertinti, mylėti savo kraštą, Tėvynę, kurioje tu gimei, augai. Ne veltui mokytojai stengiasi auginti mūsu meilę, pagarbą Tėvynei, manau, kad tokie dalykai reikalingi.” (Jekaterina)

Mūsų amžiuje, migracijos laikais, kiekvienas žmogus turi jausti, kas jam yra Tėvynė. Dėl to tai ir yra aktualu , ypač ugdant jaunus žmones.” (Mokytoja Gražina).

Nes žodis „Tėvynė” jau nueina į antrą planą. Pasaulis visai kitoks, o žmogus – kosmopolitas – turi turėti savo šaknis.“ (Mokytoja Regina)

Manau, kad tai labai aktuali problema šiandien, kai žmonės tampa kosmopolitais, jie pamiršta, iš kur yra kilę.” (Evelina)

Savo nuomonę apie meninio skaitymo konkursų svarbą išsakė mokinius ruošusios bei atlydėjusios mokytojos: „Iš savo patirties žinau, kad daugeliui mokinių Lietuva asocijuojasi tik su Vilniumi. Tai todėl, kad jie susipažįsta su įvairesniais tekstais, išgirsta, kitaip skambantį žodį (ir nebūtinai tik apie Tėvynę Lietuvą), yra labai naudinga. Tokie konkursai  yra ne tik savo paties išbandymas atsistoti prieš salę ir pasakyti savo mintis, bet ir galimybė parodyti  savo suvokimą, savo vaizdą, interpretaciją. Manau, kad tai yra patirtis visiems, kurie dalyvauja, net ir mokytojams.” (Mokytoja Danutė)

Mano galva, bet koks prisilietimas prie teksto, gilesnis sustojimas prie jo, turtina žmones. Na, o jeigu tekstas kalba apie Tėvynę, tai yra labai geras pilietiškumo ugdymas. Kiek tenka kalbėtis su vaikais, kai kurie jų netapatina savęs su valstybe, kurioje gyvena, todėl aš manyčiau, kad bet koks tekstas, kuris kalba apie Tėvynę, apie gimtąją žemę, yra savo savasties pažadinimas.” (Mokytoja Ilona)

Konkurso dalyviai linkėjo vieni kitiems: „Nebijoti, nes tai yra svarbiausia. Baimė yra blogiausia. Nebijoti ir viskas.” (Anastasija )

Aš palinkėčiau, visų pirma, mėgautis tuo, ką tu darai scenoje, rinktis tuos tekstus, kurie tau patinka ir, svarbiausia, pačiam jaustis gerai išėjus į sceną.” (Elmyra)

Pirmos vietos visiems!.. Ir kad neužmirštų to, ką rodo čia, šiandien!”
(Mokytoja Gražina)

Dalyviams palinkėčiau pasitikėjimo savimi ir šiek tiek atsipalaiduoti, kad nematytų šio konkurso kaip konkurso, o  greičiau kaip galimybę gerai praleisti laiką.” (Agnieška)

Linkiu sėkmės ir kad toliau visur dalyvautų, spindėtų energija.” (Evelina)

Skaitovams sėkmės! Eidamas deklamuoti, nesvarbu, ar į mokyklos konkursą, ar bet kur kitur, mokinys, pirmiausia, turi išmokti pralaimėti, mokėti laimėti net pralaimėjus!”
(Mokytoja Danutė)

Linkiu objektyvaus savęs vertinimo ir, be abejonės, kad sugebėtų save matyti būryje bendraminčių, tų pačių konkurso dalyvių.“ (Mokytoja Ilona)

Pasibaigus skambiai ir skaniai pertraukai konkurso laimėtojus po sunkaus darbo paskelbė komisijos pirmininkė Vaida Misiūrienė:

I-ąją vietą laimėjo Santino Vlasov III kl. (ištrauka iš S. Šaltenio apysakos „Riešutų  duona“) Vilniaus „Santaros“ gimnazija,  mokytoja Jolanta Bizaitė.

II-ąsias vietas laimėjo Ernestas Osipovas III kl. (V. Landsbergis „Ikebana“) Vilniaus „Santaros“ gimnazija, mokytoja Jolanta Bizaitė ir Elmyra Ragimova III kl. (S. Parulskis „Pro memoria Gedimono sapnui“) Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija, mokytoja Vita Norvilienė.

III-ąsias vietas laimėjo Agnieška Litvinovič III kl.( J.Malinauskaitė (be pavadinimo)) taip pat  Evelina Mikoleiko III kl. (D. Čepauskaitė „Kaip gyveni?“) iš Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazijos, mokytoja Danutė Visockienė ir Eva Mincevičiūtė I kl. iš Vilniaus Vladislovo Sirokomlės mokyklos, mokytoja Marija Česonienė.

Nominacijomis „Už kūrybinę perspektyvą“ apdovanoti Gabrielis Strumila 10 kl. (ištrauka iš A. Baltrūno apsakymo „Mano šventasis globėjas“) Vilniaus Lazdynų mokykla, mokytoja Vida Gedžiūnienė ir  mūsų gimnazijos mokinė Anastasija Popova III kl. (eilėraščių kompozicija, skirta trispalvei), kurią ruošė mokytoja Svetlana Vabinskienė.

Laimėtojams įteikti diplomai bei rėmėjų dovanos. Visi renginio dalyviai bei juos ruošę mokytojai apdovanoti pagyrimo raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Už paramą dėkojame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentui, LR Seimo nariams V. Gapšiui ir  A. Ažubaliui, rėmėjams – leidykloms „Šviesa“, „Alma littera“, „Domino“ teatrui, Lietuvos Nacionaliniam dramos teatrui.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Gintarė Stanionė ir Edita Raulynaitytė[Not a valid template]

Partneriai