Programa „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“

„Dėkojame Jums už pateiktą mokyklos paraišką dalyvauti 2016 m. programos „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ (toliau – Programos) atrankoje.

Džiugiai pranešame, kad Jūsų mokykla buvo atrinkta ir yra kviečiama dalyvauti Programoje.

Nekantraudami laukiame bendradarbiavimo su Jumis!”

Plačiau apie programą:

TYRINĖJIMO MENO TIKSLAS  – ieškoti būdų kaip ugdyti tyrinėjantį mąstymą ir plėsti galimybių lauką bendrojo ugdymo procese.

TYRINĖJIMO MENO UŽDAVINIAI – Didinti tarpasmeninio ryšio kokybę ir įvairovę (gebėjimą veikti drauge, įtraukiant skirtingus žmones, priimant įvairovę, kuriant autentišką, lygų santykį, atsisakant stereotipų ir etikečių kultūros). • Ugdyti tyrinėjantį mąstymą (gebėjimus stebėtis, klausti, reflektuoti, tyrinėti, abejoti įsitvirtinusiomis prielaidomis ir normomis). • Plėsti galimybių lauką (pamatyti, suvokti ir išbandyti dalyvių ir bendruomenės vidines bei išorines galimybes. “Ką išties sugebu? Kokios pasirinkimo galimybės man yra prieinamos?”). • Sukurti mokyklos bendruomenės nariams galimybę kartu įvardyti, tyrinėti ir kūrybiškai spręsti aktualius mokymosi iššūkius.  • Sukurti kūrybiškai dirbančių edukatorių tinklą.  • Stiprinti mokytojų ir kitų edukatorių įgūdžius vystyti XXI-ojo amžiaus kompetencijas (tokias kaip kritinis mąstymas, tarpasmeninių ryšių kūrimas, kūrybingumas, karjeros įgūdžiai).

Partneriai