,,Kodėlčiukas – 2019″

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje vyko Vilniaus miesto 4-tų klasių žingeidžių mokinių olimpiada ,,Kodėlčiukas – 2019″. Olimpiadoje dalyvavo Vilniaus miesto lietuvių, rusų, lenkų mokyklų ketvirtų klasių mokiniai. Dalyviams reikėjo išspręsti matematikos, anglų kalbos, pasaulio pažinimo, muzikos, sporto bei loginius uždavinius. Testą sudarė 26 užduotys. Iš viso galima buvo surinkti 54 taškus.

Rezultatai

Partneriai