Kaip hobį paversti verslu?

        Apie tai, kaip svarbu žinoti, ko nori gyvenime, II c klasei per klasės valandėlės pamoką papasakojo Derybos.lt įkūrėjas Darius Rupšlaukis. Džiaugiamės, kad galėjome betarpiškai pabendrauti ne tik su optimistiškai nusiteikusiu, geros nuotaikos žmogumi, bet kartu ir tokiu žmogumi, kuris padėjo susimąstyti apie tolesnį gyvenimo kelią ir asmeninės atsakomybės įgyvendinant savo gyvenimo „projektą“ svarbą. Pamokoje atsakėme sau į klausimus: ką turiu padaryti, kad pasiekčiau savo gyvenimo tikslus? Kaip išsikelti aukštus, bet realius tikslus? Asmeninės sėkmės kūrimas. Kaip padaryti, kad hobis taptų verslu? Mums svarbu, kad po pokalbio su Jumis patikėjome savo jėgomis ir esame pasiryžę veikti. Mums svarbu, jog pasirodėme Jums įdomūs, perspektyvūs ir veiklūs žmonės.

Aš tas, kuriam bus padaryta išimtis.
Man rodos , kad manęs nelies jokia liga.
Jei šausit į mane –
Pro šalį lėks kulka.
Nustumsit nuo uolos į prarają giliausią –
Aš nežinau, kokiu būdu,
Bet ir tada
Įstengsiu rasti atramą ir liksiu gyvas.

Aš tas, kuriam bus padaryta išimtis.
Iškėlęs galvą, jaunas ir stiprus
Aš eisiu per miestus ir kaimus, ir visi,
Kuriuos pamilsiu, atsakys man tuo pačiu.
Ir mano priešai bus garbingi visados,
Ir visados draugai man liks ištikimi –

Aš tas, kuriam bus padaryta išimtis.
Plačiai šypsodamasis sveikinsiu visus,
Ir man visi plačiai šypsosis
Ir visi supras,
Kas aš – vienintelis visam pasauly,
Kad aš – tai tas, kurio negalima nepastebėti.
Nėra kliūčių nenugalimų, nėra mirties.

Aš tas, kuriam bus padaryta išimtis.
Bet ko, mielasis drauge, šypsaisi tylomis?
Aš įtariu, jog tu ir pats apie save
Galvoji ne blogiau, juk mes abu jauni,
Ir tuos pačius žodžius jaunyste mudviem
Kužda…

/Algimantas Baltakis/

P.S. Ačiū, kad pasidalinote šiuo eilėraščiu. Tikimės, kad jis įkvėps visus, kas skaito šią žinutę.

A. Aleksandravičiūtė

 

 

Partneriai