GIMNAZIJOJE/PROGIMNAZIJOJE MODERNIZUOJAMOS ERDVĖS

 

 

Vilniaus miesto savivaldybė pasirašė finansavimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Progimnazijoje bus įgyvendinamas projektas „Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos/progimnazijos efektyvumo didinimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0015. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos projektui skirtą finansavimą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos sudaro 302 589,10 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 26 699,03 Eur, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 26 699,05 Eur. Įgyvendinus projektą bus modernizuotos Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos/progimnazijos klasės, aktų salė, fojė ir skaitykla, taip pat bus įrengta mokinių poilsiui skirta erdvė. Modernizuojamoms patalpoms bus įsigyjami baldai ir įranga, kurių pagalba bus užtikrinamas mokinių kūrybiškumas, kokybiškas ugdymas, galimybė mokiniams dirbti grupėmis ar individualiai, vykdyti projektinę ir praktinę veiklą.

           Projekto vykdytojas:                                  Projekto partneris:

           Vilniaus miesto savivaldybės                   Vilniaus Sofijos Kovalevskajos

           administracija                                              gimnazija/progimnazija

 

 

 

 

Partneriai