Laisvos darbo vietos

 

Įstaiga/įmonė: Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijai (mokomoji kalba – rusų) nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. neterminuotai reikalingas matematikos  mokytojas I-III-ose  klasėse dirbti nepilnu  etatu.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlome: Matematikos  mokytojo  darbas  0,3-0,5 etato  I-III (9-11) klasėse.

Darbo užmokestis (bruto) – nuo ~ 330 iki ~ 700 eurų per mėnesį (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo).

Pareigos: Matematikos mokytojas

Pareigybės rūšis: Darbuotoja (-as), dirbanti (-is) pagal neterminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai mokytojams:

  • Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas edukologijos srityje;
  • Kūrybiškumas, atsakingumas, iniciatyvumas dalyvaujant konkursuose ir olimpiadose, puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais, jų tėvais;
  • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas, projektų rengimas.

Privalumai: darbas  gimnazijoje, komunikacija rusų kalba.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

  • Prašymą dalyvauti atrankoje (laisva forma);
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pastaba: jei būsite priimta (-as) dirbti matematikos mokytoju (-a), bus reikalaujama pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Dokumentus su nuoroda „Matematikos mokytojas“ siųsti elektroniniu paštu rastine@kovalevskajosgimnazija.vilnius.lm.lt   Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijai  iki 2020 m. birželio 16 d. 15.00 val.

Pokalbį pretendentams planuojama organizuoti 2020 m. birželio 17 d.

Adresas: Dūkštų g. 30 Vilnius

Skelbimo publikavimo data: 2020-05-11

Skelbimas galioja iki: 2020-06-16

Kontaktinė informacija: El. p. rastine@kovalevskajogimnazija.vilnius.lm.lt, tel. (8 5) 240 0552.

 

 

Partneriai