Dėl priėmimo į gimnaziją

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija kviečia prisijungti į savo bendruomenę nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. būsimuosius I (9) ir III (11) klasių mokinius.

Būsimiems I-ų klasių mokiniams, norintiems giliau pažinti matematikos, gamtos mokslų, informacinių technologijų dėstomus dalykus, išbandyti juos praktiškai, siūlome įsitraukti į VILNIUS TECH (VGTU) klasės veiklą. XXI amžiaus gebėjimus (kritinį mąstymą, kūrybiškumą, lyderystę, bendradarbiavimą, problemų sprendimą) ugdytis I-okus kviečiame renkantis KŪRYBINĘ KLASĘ, kurioje lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, istorijos ir kt. mokomųjų dalykų mokomasi laikantis principo mokykla be sienų.

Jei aktualu mokytis VGTU klasėje ar KŪRYBINĖJE klasėje, pildydami paraišką į I(9)klasę savo pasirinkimą įrašykite į skyrelį „Specifiniai pageidavimai“ – VGTU klasė/ KŪRYBINĖ klasė.

Būsimieji III-ų klasių mokiniai savo ugdymosi krypties pasirinkimą privalo nurodyti užpildydami IUP (individualų ugdymosi planą III-IV(11-12) kl.). IUP rasite čia.

Kilus klausimų dėl I – klasių kreipkitės į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, Liudmilą Ovčinikovą, el. paštas liudmilao@gmail.com

Norėdami pasitikslinti dėl III-ų klasių kreipkitės į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, Jeleną Šepelevą, el. paštas jelena.shepeleva@gmail.com

  Prašymai į visas Vilniaus miesto mokyklas, kaip ir ankstesniais metais, bus teikiami per Vilniaus miesto savivaldybės administruojamą elektroninę prašymų teikimo į mokyklas sistemą.

   Prieš jungdamiesi prie prašymų teikimo į mokyklas sistemos, galėsite susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės elektroniniame puslapyje skelbiama Priėmimo į mokyklas tvarka ir dažniausiai užduodamais klausimais, o Mokyklų žemėlapyje pasitikrinti, kuriai Vilniaus miesto mokyklai yra priskirta Jūsų gyvenamoji vieta.

Partneriai