Ugdymosi sėkmė – kiekvienam ir visiems

 

Jau tapo tradicija kiekvienų mokslo metų birželį apibendrinti progimnazijos mokytojų gerąją patirtį, pasidžiaugti kryptingos metų veiklos rezultatais. Šiemet tai vyko neįprasta forma – birželio 06 d. progimnazijoje organizuota metodinė diena „Kolega – kolegai. Ugdymosi sėkmė – kiekvienam ir visiems“. Jos tikslas- apibendrinti progimnazijos mokytojų metų ugdomosios veiklos gerąsias patirtis, projekto ,, Vilniaus pokyčių mokyklos“ rezultatus , pasidalinti sėkmingų pamokų receptais siekiant mokinio pažangos ir stebint kolegų pamokas, mokinių savivaldaus mokymosi rezultatus, ,, gyvai“ pamatyti formuojamojo vertinimo strategijų taikymo įtaką vaiko individualiai pažangai ir sėkmei.

Renginys prasidėjo aktų salėje – projekto ,, Vilniaus pokyčių mokyklos“ komanda dar kartą visiems mokytojams priminė 5 formuojamojo vertinimo strategijas ir jų taikymo pamokose svarbą , siekiant kiekvieno mokinio pažangos. Vėliau 5-8-ose klasėse vyko savarankiško mokymosi diena tema „Mano ugdymosi aplinka. Šeškinė“. Mokiniai, kuruojami klasės auklėtojų ir mokytojų dalykininkų, atliko įvairias kūrybines veiklas, kurias dienos pabaigoje pristatė klasės draugams ir juos stebėjusioms pradinių klasių mokytojoms. Rezultatus buvo galima pamatyti 1 aukšto fojė ir prie kabinetų esančiuose stenduose.

Mokytojai turėjo galimybę stebėti 4 atviras kolegų pamokas: anglų kalbos, rusų kalbos, lietuvių kalbos bei integruotą matematikos ir technologijų pamoką, kuriose kolegos praktiškai parodė formuojamojo vertinimo strategijų taikymą ugdymo procese. Kiekvieną pamoką stebėjo ir vertino 10-12 kolegų.

Po kavos pertraukėlės mokytojai vėl susitiko aktų salėje, kur išklausė pranešimus apie VIP fiksavimą klasės vadovo ir mokytojo darbe, apie sėkmingą ugdymo problemų sprendimą klasės auklėtojai bendradarbiaujant su mokytojais dalykininkais ir pagalbos specialistais, apie mokymąsi vieniems iš kitų gamtoje tradiciniuose kasmetiniuose renginiuose.

Reflektuodami metodinės dienos veiklas mokytojai pasidžiaugė šių metų rezultatais ir padėkojo kolegoms už naudingus patarimus.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Partneriai