TYRINĖJIMO MENAS

Šiais metais ir vėl tęsiame projektą „Tyrinėjimo menas“. Projektą „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms (2017-2018 m.m.)“ įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis.

Projekto tikslas – atskleisti, tyrinėti ir ugdyti XXI amžiaus gebėjimus bendrojo ugdymo procese.

Programa „Tyrinėjimo menas“ – „Kūrybinių partnerysčių“ programos patirtimi ir modeliu pagrįsta mokyklų ir įvairių sričių kūrėjų bendradarbiavimo programa, skirta ugdyti moksleivių XXI amžiaus gebėjimus, ypač kritinį mąstymą ir problemų sprendimą, kūrybingumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, lyderystę ir iniciatyvumą. Tam pasitelkiamas kūrybiškas, tyrinėjimu, patirtimi ir jos refleksija, savarankiškumu pagrįstas mokymosi procesas, kuris suteikia erdvę klausti, ieškoti, abejoti, kurti, išbandyti, bendradarbiauti su kitais.

Mokytojų klubas.    Bendrai programos Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms veiklai buriasi ir mūsų mokyklos mokytojai. Periodiškai organizuojamoje Mokytojų klubo veikloje ir toliau bus svarstomi aktualūs, su programos įgyvendinimu susiję klausimai, nuolat reflektuojama kiekvienos sesijos metu įgyvendinta veikla ir jos produktyvumas, dalijamasi gerąja patirtimi. Kviečiame mokytojus jungtis bendrai prasmingai veiklai.

Kuruojanti mokytoja Andželika Aleksandravičiūtė

indexKurybines-jungtys-logoupc_violet

 

Partneriai