SU GIMTADIENIU, LIETUVA!

 

Žmogus negali būti laimingas be laisvės. 
( Dante Alighieri)
Vasario 12 d. 8 c klasės mokiniai su klasės vadove Viktorija Uždavinienė dalyvavo
projektinėje veikloje, skirtoje Vasario 16-ajai dienai.
Bendradarbiavome su Biržų "Atžalyno" pagrindinės mokyklos Pačeriaukštės P. Poškaus
pagrindinio ugdymo skyriaus 8 klasės mokiniais ir jų klasės vadove. Visą savaitę su mokytoja
planavome bendrą pamoką, dalinomės kūrybiškomis idėjomis, gerąja patirtimi, ieškojome
naujų metodų. Vyko integruota lietuvių kalbos, istorijos ir geografijos pamoka Zoom
platformoje. Pagrindinis pamokos tikslas buvo išsiaiškinti ir suprasti, kas žmogui yra laisvė.
12 valandą kartu su kitomis Lietuvos mokyklomis dalyvavome didžiausioje
bendradarbiavimo pamokoje, kuri vyko nuotoliniu būdu Youtube ir Mentimeter platformose.
Paminėjome šią svarbią dieną Lietuvai, tapome unikalios ir didžiausios bendradarbiavimo
iniciatyvos dalimi.

Brangink laisvės dovaną

Man laisvė – draugai, šeima, mylimi žmonės.
Nelaisvė žmogui kaip narvas paukščiui…
Laisvė – tai pasirinkimas…
Laisvės, kaip ir oro, reikia visiems.
Jei pagavote paukštį, nelaikykite jo narve, nedarykite taip, kad jis norėtų pabėgti nuo jūsų, bet
negalėtų. O padarykite taip, kad jis galėtų skristi, bet nenorėtų.
Laisvė – tai galimybė veikti be apribojimų ir suvaržymų, galimybė realizuoti savo tikrąjį
“aš”.
L aisvė             L aisvė            L aisvė
I mportas        I ntelegentai I dėja
E žerai            E žerai             E ntuziazmas
T urtas            T ėvynė           T eisė
U nikalumas U pės               U nikalumas
V arpai           V ienybė          V ertybė

A smenybė    A teitis             A mžinybė

  • Denis 8 c
  • Nika
  • Taisija A. 8 c

Partneriai