,,Su daina linksmiau gyventi‘

Gegužės 19 d. progimnazijoje vyko rusų liaudies dainų festivalis – taip paminėta Slavų kultūros ir raštingumo diena, švenčiama gegužės 22-ąją. Šią rusų kalbos mokytojų idėją palaikė tikybos mokytoja J. Ranceva, muzikos mokytoja J. Zykina, dailės mokytoja A. Kasatkina. 5-6 klasių mokiniai išmoko įvairių rusų liaudies dainų, įdomią programą parengė dainuojamosios poezijos būrelis, vadovaujamas mokytojos I. Petročenko. Ypač daug dėmesio sulaukė liaudies dainų ansamblis ,,Pojuščije serdca“. Po koncerto visų laukė tėvų paruoštos vaišės. Renginys buvo įdomus, linksmas, todėl visiems labai patiko. Neabejojame, jog kitais metais ta pačia proga vėl susitiksime.

                                                                                                                                              Rusų kalbos mokytoja L. Lobanovskaja

Partneriai