Sausio 13-ąją pradėsime pilietine akcija „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA

Uždekime ir mes žvakelę žuvusiems
Kaip amžinos šviesos, vilties ir meilės ženklą…

Ankstyvą Sausio 13-osios rytą gimnazijos languose sužibo žvakutės prieš 29 metus žuvusiems už Lietuvos laisvę pagerbti. Tylūs ir susikaupę I-IV klasių gimnazistai rinkosi aktų salėje į pilietiškumo pamoką. Joje mokiniai prisiminė žuvusius prie Televizijos bokšto, žiūrėjo dokumentinius filmus apie tragiškus sausio 13-os įvykius, pagerbė jų atminimą tylos minute, šokiu, vilties kupina daina.

II klasių mokinių mintys apie šią pilietiškumo pamoką:

Sužinojau, kad jeigu ne tie žmonės, mūsų šalis tikriausiai nebūtų laisva. Jie gindami mūsų šalį mirė labai baisiai. Aš jiems labai dėkingas už jų didelę drąsą. Maksimas, II b.

Sužinojau, kad Sovietų Sąjungoje valstybė negalvojo apie kitus žmones, kurie norėjo apginti savo valstybinius pastatus. (…) Žmones pervažiavo tankai arba karinė technika. Vadimas, II c

Mes visi žinome apie Sausio 13-ąją, bet ne visi supranta, kad šie žmonės saugojo Lietuvos nepriklausomybę. Tą dieną žmonės išėjo iš namų ginti savo šeimų. Augustas, II c.

Sausio 13-oji labai žiauri diena, kai 14-a žmonių prarado savo gyvybes. Vienus sušaudė, kitus sutraiškė tankai. Tai buvo vienintelis kartas, kai Nepriklausomybę atkovojo be ginklų. Donatas, II c

Po pilietiškumo pamokos vyko tradicinis bėgimas žuvusiems už Laisvę pagerbti.

 • 2020-01-13 08.31.24
 • 2020-01-13 08.31.12-2
 • 2020-01-13 08.31.16
 • Optimized-IMG_20200113_082243
 • Optimized-IMG_20200113_082724
 • 2020-01-13 08.32.23
 • 2020-01-13 08.34.20
 • 2020-01-13 08.37.49
 • 2020-01-13 08.38.42
 • 2020-01-13 08.39.51
 • 2020-01-13 08.40.11
 • Optimized-IMG_20200113_083933
 • Optimized-IMG_20200113_084325

Partneriai