S V E I K I N A M E

S V E I K I N A M E
6c klasės moksleivį
Denisą Goldobiną,
užėmusį I-ąją vietą,
7a klasės moksleivį
Kirilą Ivanikovą,
užėmusį I-ąją vietą,
7a klasės moksleivę
Alioną Fiodorovič,
užėmusią II-ąją vietą
Vilniaus miesto moksleivių
matematikos olimpiadoje.
Šaunuoliai, mokiniai!

Partneriai