Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijoje bus vykdomas vaikų ugdymas(is) šeimoje

Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1d. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijoje  bus vykdomas vaikų ugdymas(is) šeimoje pagal pagrindinio ugdymo bendrosios programos II dalį ir vidurinio ugdymo bendrąją programą. Prašymas  dėl ugdymo(si)  šeimoje pagal atitinkamą programą  ir  reikiami dokumentai (UGDYMOSI ŠEIMOJE ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504) pateikiami gimnazijos direktorei nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30d.

Gimnazijos administracija

 

Partneriai