Projektas “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”

2020-2021 m.m.

Projektas “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija antrus metus dalyvauja projekte “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”, kurį vykdo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Tiriamosios veiklos taikymas gamtamokslinio ugdymo pamokose didina pažinimo ir mokėjimo mokytis kompetencijas, skatina mokymosi motyvaciją, ugdo smalsią, kūrybingą ir kritiškai mąstančią asmenybę.
Moksleiviai “Gamta ir žmogus” pamokose savarankiškai ir/arba su mokytojo pagalba aktyviai atlieka įvaririus bandymus, ilgesnį laiką trunkančius tyrimus ir stebėjimus.
Žingeidiems moksleiviams suteikiama puiki galimybė pasijusti mokslininkais-tyrinėtojais.

Geografijos ir „Gamta ir žmogus“ dalykų mokytoja metodininkė Ana Bernatovič

    

 

2019-2020 m.m.

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, kurį vykdo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Pagal šį projektą mes gavome priemonių (mechanikos rinkinį, geometrinės optikos rinkinį, skirtingo medžiagų tankio kūno rinkinį ir kt.) gamtos mokslų dalykams mokytis per praktinius
darbus, bandymus, tyrimus. Savo priemonių rinkinius gavo 1-4 klasių mokiniai ir 5-8 klasių.
Linkime įdomių ir kūrybiškų pamokų jauniesiems tyrinėtojams!

 

 

Pirmieji 1-4 klasių eksperimentai naudojant naujas priemones.

Partneriai