Priėmimo į progimnaziją komisija

Priėmimo į progimnaziją komisija:

Liubovė Glušakova – Pradinio ugdymo skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė;

Dalia Rodžianskienė – progimnazijos tarybos atstovė, komisijos sekretorė;

Edita Raulynaitytė – raštinės vedėja, lietuvių kalbos mokytoja, atsakinga už gyventojų prašymų administravimą;

Natalija Trainis-Lukaševičienė – progimnazijos psichologė;

Nadežda Filipenko – progimnazijos tarybos atstovė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Liudmila Kislych – metodinės tarybos atstovė, istorijos vyresnioji mokytoja;

Svetlana Demidova – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, atsakinga už informacijos internete skelbimą.

Partneriai