Priėmimas į progimnaziją 2018-2019 m. m. (II priėmimo etapas)

Priimtų į progimnaziją mokinių II-ojo priėmimo etapo metu, kodai:

Kodai (papild)

Kodai (5-7)

Tėvai, pasirinkę daugiau  negu vieną mokyklą š. m. birželio 17-20 d. privalo per Vilniaus miesto Bendrojo ugdymo mokyklų elektroninę priėmimo  sistemą patvirtinti, kurią iš mokinį kviečiančių mokytis mokyklų, renkasi.

Priimtų mokinių  mokymo (si) sutartis kviečiame pasirašyti 2018-06-18 nuo 14 val. iki 17 val., nuo 2018-06-19 iki 2018-06-21 nuo 9 val. iki 17 val.  į 1 kab. raštinę.

1  klasių mokiniams su savimi būtina turėti  priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymą, gimimo liudijimą, galima iš karto atnešti dvi vaiko nuotraukas (formatas – 3×4) ir medicininę pažymą (galima pristatyti iki 2018-09-15).

5 klasių mokiniams su savimi būtina turėti  pradinio ugdymo baigimo pažymėjimą, gimimo liudijimą, galima iš karto atnešti dvi vaiko nuotraukas (formatas – 3×4) ir medicininę pažymą (galima pristatyti iki 2018-09-15).

6, 7 klasių mokiniams gimimo liudijimą, galima iš karto atnešti dvi vaiko nuotraukas (formatas – 3×4) ir medicininę pažymą (galima pristatyti iki 2018-09-15).

Partneriai