Pamoka mokytojams

Kaip nuotoliniu būdu vedant pamoką nubraižyti grafiką ir pažymėti objekto judėjimo kryptį? Kokių galimybių mokytojui nuotolinėje pamokoje atveria prie kompiuterio prijungtas antras monitorius? Kokie piešimo instrumentai yra Power Point programoje ir kaip juos panaudoti? Šiuos klausimus vasario 17 d. mokytojams surengtame seminare „Komentarų įvedimas: rašymas, piešimas ir braižymas nuotoliniu būdu organizuotų pamokų metu“ aiškino fizikos mokytojas ekspertas Vladimiras Ovčinikovas.

 

 

 

Partneriai