Padėka

Nuoširdžiai sveikiname – organizatorių balsų dauguma Jūsų darbas pripažintas pačiu gražiausiu ir paskelbtas konkurso nugalėtoju.

Visus 2009-uosius metus daugelyje renginių iškilmingai minėjome 1000 metų sukaktį nuo tos tolimos 1009-ųjų kovo 9-osios, kurią aprašydamas kitos šalies metraštininkas parašė Lietuvos vardą Lituae. Turėjo praeiti dar daug metų, kol patys ėmėme jį rašyti ir te-berašome taip, kaip per amžius tariame –

LIETUVA.

Šiemet, 2017-ųjų kovo 9-ąją, sukako jau 1008-osios Lietuvos pirmojo rašytinio paminėjimo metinės! Šios datos ir sukakties proga kaip ir kasmet kvietėme da-lyvauti konkurse „Rašau Lietuvos vardą“ ir taip prisi-jungti prie Lietuvos bičiulių siekio Kovo 9-ąją kasmet vis plačiau minėti kaip Lietuvos pagerbimo ir garsini-mo visame pasaulyje dieną –

LIETUVOS DIENĄ.

Tiesiog negalim atsidžiaugti: šiam aštuntą kartą rengiamam konkursui buvo atsiųsti 157 darbai su dai-liai parašytu Lietuvos vardu. Konkurse dalyvavo 19 mokyklų ir vaikų darželių iš 11 miestų ir miestelių, taip pat būrelis individualių dalyvių (po konkurso darbų galeriją galite pasižvalgyti svetainėje www.versme.lt).

Nuoširdžiai dėkojame, kad dalyvavote konkurse. Meile Lietuvai spinduliuojanti Jūsų rankų ir širdies

LIETUVA yra pats tvirčiausias akmuo į mūsų Tėvynės dabarties ir ateities pamatą, į mūsų gyvastį ir ateitį.

Maloniai kviečiame kasmet visiems kartu pakiliai ir prasmingai paminėti Kovo 9-ąją –

LIETUVOS DIENĄ.

Padėka1 Padėka2

 

 

Partneriai