Netradicinė ugdymo diena „Muziejų ir sveiko gyvenimo įgūdžių formavimo diena“

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija organizuoja temines ugdymo dienas, skirtas pažintinei, kultūrinei, socialinei ir pilietinei veiklai. Birželio mėn. 13 d. vyko netradicinė ugdymo diena „Muziejų ir sveiko gyvenimo įgūdžių formavimo diena“, kurios metu buvo ugdomos asmeninės, pažinimo, socialinės ir kūrybingumo kompetencijos. Ačiū visiems dalyvavusiems!

  • 8c
  • 5a
  • 5b,5c
  • 6b
  • 6c
  • 7a
  • 7b

Partneriai