Metodinis seminaras mokytojams „Gerosios patirties sklaida: Šiuolaikinio mokinio ugdymo(si) ypatumai“

Rudens atostogų metu gimnazijoje vyko seminaras mokytojams „Gerosios patirties sklaida: Šiuolaikinio mokinio ugdymo(si) ypatumai“


Einančią pirmyn mokyklą sudaro einantys pirmyn vadovai ir darbuotojai, kad vienas veiksmingiausių būdų susipažinti su naujovėmis, plėsti asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas yra dalijimasis metodine ir praktine darbo patirtimi. Seminarai, mokymai – vienas iš būdų nestovėti vietoje. Jų metu makštiname protą ir jausmus, prisimename turimas žinias ir įgūdžius, atrandame naujus aspektus ir treniruojamės juos išbandydami, peržiūrime iššūkius ir uždavinius.  Be to, kitomis akimis pamatome kolegas ir skiriame pakankamai laiko bendravimui su jais.   Džiaugėmės, kad galime su kolegais pasidalinti kūrybiškai panaudotomis naujomis projekto ,,Kūrybinės jungtys” idėjomis, kurios įgalina žengti dar vieną žingsnelį patrauklesnio, žaismingesnio, inovatyvesnio, informatyvesnio ugdomojo proceso link.

Liudmila Ovčinikova pagalbos ir neformaliojo sk. vedėja

seminaro programa

Seminaro akimirkos

 • Optimized-IMG_0013
 • Optimized-IMG_0016-1
 • Optimized-IMG_0032-1
 • Optimized-IMG_0034-1
 • Optimized-IMG_0041-1
 • Optimized-IMG_0045
 • Optimized-IMG_0062-2
 • Optimized-IMG_9874
 • Optimized-IMG_9886
 • Optimized-IMG_9926-1
 • Optimized-IMG_9932-1
 • Optimized-IMG_9933-1(1)
 • Optimized-IMG_9933-1
 • Optimized-IMG_9942-1
 • Optimized-IMG_9946-1
 • Optimized-IMG_9998

Partneriai