Laimėjome projektą „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“

Džiaugiamės, jog esame viena iš 15 mokyklų Lietuvoje, laimėjusių  Britų tarybos ir Meno avilys projektą „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“!

„Projektą „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ vykdo Britų taryba ir VšĮ „Meno avilys“. Jis yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru, finansuojamas Britų tarybos, Lietuvos kultūros tarybos ir Kultūros ministerijos lėšomis.

Projektu siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumą. Ypatingas dėmesys kreipiamas į audiovizualines medijas ir mokiniams patrauklius medijų produktus (TV laidas, filmus, reklamas, kompiuterinius žaidimus, socialinius tinklus).

Projekto tikslai:

  Projekte dalyvaujantiems mokytojams ir mokiniams suteikti žinių apie medijas ir ugdyti jų medijų raštingumo gebėjimus;

  Ugdyti projekto dalyvių kritinį mąstymą, komunikacinius gebėjimus ir kūrybiškumą;

  Priartinti mokymosi procesą prie kasdienės mokinių aplinkos bei pomėgių ir, atvirkščiai, išnaudoti mokinių susidomėjimą vizualiąja kultūra, sužadinant jų motyvaciją mokytis.

Projekto veiklos:

  Paskaitos-susitikimai su medijų industrijos atstovais mokyklose

  Britų ir Lietuvos ekspertų mokymai-kūrybinės dirbtuvės mokytojams

  Metodinių priemonių mokytojams parengimas

  Medijų raštingumo pamokos mokiniams

  Medijų industrijos atstovų kūrybinės dirbtuvės mokiniams

  Medijų festivalis“

 

Atsakinga mokytoja – Andželika Aleksandravičiūtė

 

  • DideliMaziEkranai2018

Partneriai