,,Kurkime ateitį drauge“

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skyrė
finansavimą Sofijos Kovalevskajos progimnazijos projektui ,,Kurkime ateitį drauge“. Šio projekto
tikslas – stiprinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą bei dialogą su Pietryčių Lietuvos mokyklomis ir
ugdyti mokinių pilietinį aktyvumą. Projekte dalyvaus 7-8 klasių mokiniai iš Vilniaus Sofijos
Kovalevskajos progimnazijos, Šalčininkų r. Eišiškių ir Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijų.
Projektas bus vykdymas nuo 2018 m. kovo mėn. iki lapkričio mėn. Pagal šį projektą kovo mėnesį
mūsų mokyklos erdvėje bus organizuota paroda ,,Mūsų pasaulis nuotraukose, piešiniuose“.

Partneriai