,,Kalbos skirtingos – gimtinė viena“

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skyrė finansavimą Sofijos Kovalevskajos progimnazijos projektui ,,Kalbos skirtingos – gimtinė viena”. Šio projekto tikslas – stiprinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą su Pietryčių Lietuvos mokyklomis ir ugdyti moksleivių pilietinį aktyvumą bei demokratines vertybes. Projekte dalyvaus 7-8 klasių mokiniai: 30 mokinių ir 2 mokytojai iš Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos, 15 mokinių ir 2 mokytojai iš Šalčininkų r. Pabarės pagrindinės mokyklos, 15 mokinių ir 2 mokytojai iš Šalčininkų r. Turgelių Aistuvos gimnazijos, 15 mokinių ir 2 mokytojai iš Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos. Projekto išskirtinumas – mokyklų skirtingomis mokomosiomis kalbomis bendradarbiavimas, sudarantis sąlygas mokiniams geriau susipažinti, tikintis, kad bendra veikla, asmeninių pažinčių užmezgimas, prisilietimas prie kultūros ugdys mokinių toleranciją bei pasaulėžiūrą. Projektas bus vykdomas nuo 2019 m. balandžio mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn.

Partneriai