INFORMACIJA DĖL NAUJŲ MOKSLO METŲ

INFORMACIJA DĖL NAUJŲ MOKSLO METŲ! 

Nuo 2020m.rugsėjo 1 d. ugdymas  progimnazijoje vyks įprastu būdu – mokyklos patalpose, atsižvelgiant į esamą epidemiologinę situaciją  ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus: maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, trečiųjų asmenų patekimas į mokyklą, laikomasi saugaus atstumo. Mokyklinė uniforma yra privaloma. 

Pagrindinis principas organizuojant ugdymą – valdyti mokinių srautus, kad būtų mažinamas skirtingose klasėse besimokančių mokinių kontaktas.  Į mokyklą negali atvykti asmenys (mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai), kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kuriems privaloma izoliacija izoliacijos laikotarpiu.

Žmonės, atlydintys mokinius, į mokyklos patalpas NEĮLEIDŽIAMI

Mokyklos darbuotojai, mokytojai, mokiniai  bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz., tėvai, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo  dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei. Jeigu mokytojas ar kitas mokyklos darbuotojas negali dėvėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, jam bus parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

 

     Mokinių srautų judėjimas mokykloje:

 • Mokykloje  judėsime pagal  parengtus mokinių judėjimo krypčių žemėlapius, siekiant išvengti sankirtų su kitais srautais. 
 • Numatyti keli įėjimai, keli skirtingi išėjimai,  mokinių judėjimo kryptys link išėjimo, valgyklos. Jos  pažymėtos nuorodomis.

 

    Mokymosi vieta:

 • šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei  paskirta konkreti patalpa, t. y. klasė, kurioje vyks beveik visos  pamokos,  siekiant  išvengti skirtingo amžiaus mokinių kontaktų.
 • Ugdymui naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salė ir pan.) po kiekvienos pamokos  bus išvėdinamos ir išvalomos. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.

    Ugdymo proceso organizavimo ypatumai:

 • pagal tvarkaraščio galimybes klasei bus organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
 • kai kurių dalykų pamokos  bus  organizuojamos ir  lauke,  jeigu leis dalyko turinio ypatumai, mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos. 
 • numatytas skirtingas pamokų pradžios laikas skirtingų klasių mokiniams, klasių grupėms; 

 

Mokinių maitinimas:

 • maitinimas vyks mokyklos valgykloje  srautais, t.y. kartu pietaus tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve; 
 • maistas atsinešamas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
 • mokyklos valgykloje mokiniai laikosi rankų higienos reikalavimų: prieš valgį plauna rankas. Tam užtikrintos tinkamos sąlygos: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti.

 

Neformalusis vaikų švietimas:

Neformaliojo vaikų švietimo veiklos vyks  laikantis vaikų grupių izoliacijos principo. Vaikai nuolatos privalės dalyvauti tos pačios grupės veiklose. 

 • Koronaviruso atvejis mokykloje:

Gavęs tėvų   informaciją apie jam ar mokiniui  nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), mokyklos vadovas apie tai nedelsdamas informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir  bendradarbiauja su centru, kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija. Jei mokyklos darbuotojui ar mokiniui yra nustatoma COVID-19 liga, mokyklos mokiniams ugdymas toliau tęsiamas nuotoliniu būdu: ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko skiriama sinchroniniam ugdymui, kai visi mokiniai ir mokytojas dalyvauja kurse per atstumą, tačiau tuo pat metu, ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam ugdymui, kai mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku, bendraudami el. paštu bei kitomis panašiomis priemonėmis. Bendruosiuose ugdymo planuose taip pat numatyta, kad nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė negali viršyti 2 valandų.

Svarbiausią rasite www.smm.lt/2020-2021-mokslo-metai

 

Sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo sprendimai https://bit.ly/3gcaHdL.

Partneriai