„Barbakanas“

„Barbakanas“ – gynybinis artilerijos fortas, gynybinės sienos bastėja

Klausimas I-II klasėms: Kodėl, pasak legendos, požemiuose pabudo pabaisa? Kokią problemą išryškina legenda apie to meto Vilniaus gyventojus ir jų gyvenimo būdą? 

Klausimas III-IV klasėms: Kuo XVII a. svarbus Vilniaus ir Lietuvos istorijai? Su kuo teko kovoti?

Partneriai