Europos kalbų diena progimnazijoje

“Žodžiai – tai vienintelis dalykas, išliekantis amžiams…”

Su tokiu šūkiu šiemet mūsų progimnazijoje praėjo Europos kalbų diena, kuri tradiciškai yra minima rugsėjo 26 d. Minėjimą pradėjo aštuntokai ir penktos klasės mokinė Alina, kuri pradžiugino publiką sudainavusi įvairiomis kalbomis.
Progimnazijos fojė sienas papuošė spalvingi mokinių pagaminti atvirukai, vainikuojantys bendrą rusų, lietuvių bei anglų kalbų mokytojų ir mokinių lingvistinį darbą. Šis trimis kalbomis atliktas mokinių tiriamasis darbas, aiškinant žodžio semantinę reikšmę, puikiai iliustravo ne tik pasaulyję esančią kalbų įvairovę, bet ir skirtingų kalbų paremtus egzistuojančius tarpkultūrinius ryšius. Vadovaujami dailės mokytojo 5-8 klasių mokiniai atvirukus  pailiustravo spalvingais piešiniais, taip atskleisdami savo originalaus ir kūrybino mąstymo gebėjimus.
6a ir 6c klasių mokiniams šventė tęsėsi ir rugsėjo 29 d. Jie dalyvavo programoje “Pažink Europą”, kurią organizavo Europos informacinis centras. Užsiėmimų metu mokiniai žaisdami sužinojo įdomių faktų apie šių dienų kalbų ir kultūrų įvairovę bei ypatumus ne tik Europos šalyse, bet ir visame pasaulyje.
Siūlome pasidžiaugti gražiausiomis šventės akimirkomis
  • MyCollages (17)
  • MyCollages (18)
  • MyCollages (19)
  • MyCollages (21) (1)

Partneriai