Brangūs mūsų skaitytojai

 

Išdidžiai pranešame, kad išleistas 40-tas jubiliejinis laikraščio „Sofija“ numeris.

Naują leidinį galite rasti Facebook‘e https://www.facebook.com/sofijoskovalevskajos/ ir mokyklos oficialiame puslapyje.

Partneriai