Dėmesio!

2018 m. vasario 6 d. dėl ligos į progimnaziją  neatvyko 25,7 proc. mokinių, į  gimnaziją  – 28 proc. mokinių.

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr.30-2640 „Dėl Gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos ir epidemiologinės priežiūros 2014-2018 metų plano patvirtinimo“ 3.7 punktu, 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442,

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje ir gimnazijoje nuo 2018 m. vasario 7 d.  iki vasario 13 d. stabdomas ugdymo procesas. Į mokyklą mokiniai grįžta 2018 m. vasario 14 d.

Mokyklos administracija

Partneriai